A poques setmanes de la conferència anual de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (ICCAT, del 10 al 17 de novembre de 2015 a Malta), MedReAct destaca la persistència i magnitud de les captures il·legals de tonyina vermella (BFT) al Mediterrani. La Fundació ENT forma part de la xarxa Medreact.

Una investigació periodística recent [1] realitzada per l’empresa de radiodifusió pública i nacional italiana, RAI, va revelar l’absència de certificats de les tonyines posats a la venda en alguns dels mercats de peix més populars de Sicília. Segons un pescador, entrevistat per la RAI, la majoria de tonyina vermella venut al mercat italià podria provenir de captures il·legals. Evidències recollides per MedReAct indiquen que això podria ser cert.

Des de principis de 2015, les autoritats de control italianes confiscar més de 70 tones de tonyina vermella il·legal, molts dels quals eren individus juvenils capturats abans d’arribar a l’edat reproductiva.

En un cas, una embarcació de pesca italiana sense quota de captura va ser trobada amb 1.000 tonyines a bord. Confiscacions tan grans com aquesta no són poc comuns a Itàlia i indiquen la presència d’un gran mercat negre al país. Per exemple, al maig de 2011, les autoritats de control italianes confiscar 30 tones de tonyina vermella il·legal que estaven sent transportades de Sicília cap al nord d’Itàlia. Al juny de 2013, 15 tones de tonyina vermella sense certificat de captura van ser trobades en un camió a Sicília. Un mes més tard, a la mateixa zona, 42 tones de tonyina vermella sense cap documentació van ser descoberts en tres camions.

A l’Estat espanyol les notícies sobre peix confiscat, i en concret tonyina vermella capturat i comercialitzat de forma il·legal, també són comuns.

Per aquests motius, MedReAct considera que la lluita contra la pesca il·legal no pot dependre únicament de les activitats de repressió per part dels inspectors de pesca. Sinó que s’han d’aplicar altres mesures dissuasives per la Unió Europea, com ara assegurar que els operadors de pesca il·legals no puguin accedir a les subvencions públiques, d’acord amb el que disposa el Reglament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca [2], o bé mesures per identificar els pescadors il·legals com a ciutadans europeus dedicats a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR) i que, per tant, haurien d’estar sotmesos al règim de sancions de la UE sobre la pesca INDNR.

Enllaç per descarregar la llista de Tonyina Vermella confiscat a Itàlia des de principis de 2015.

 


[1] RAI investigació periodística en matèria de pesca, “Pesca Selvaggia“, emès el 4 octubre 2015.
[2] Paràgraf 15 del REGLAMENT (UE) N 508/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 15 maig 2014 relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca.