Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

Un dels principals reptes de la nostra societat és aconseguir un medi marí en bon estat ecològic alhora que es fa un ús el més just possible dels recursos que conté.

ENT tracta d’impulsar projectes en aquesta direcció, integrant en l’anàlisi i les propostes realitzades tota la complexitat que comporta el desenvolupament de polítiques relacionades amb un medi on molts actors hi són representats. En els darrers anys la nostra activitat s’ha centrat principalment en l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura, on hem realitzat diversos projectes i recerques a totes les escales, de local a global.

Part de la nostra filosofia és treballar amb altres entitats, per això formem part de les xarxes MedReAct, una xarxa d’organitzacions orientades a la recuperació de l’ecosistema Mediterrani, i Seas at Risk, entre d’altres.

DESTAQUEM
Acabem amb la sobrepesca a les aigües nordoccidentals europees
| Projectes
FUNDACIO ENT
2020

A principis de 2014 va començar una nova era per a la gestió de la pesca a la Unió Europea. Una nova política pesquera comuna, dirigida a restaurar les poblacions de peixos de la UE, va…

Seguiment de la crisi de la COVID en la pesca mediterrània espanyola. Un sector que capeja la crisi
| Publicacions| Miquel Ortega Cerdà
2021

El sector pesquer mediterrani en els primers deu mesos de l’any no ha estat aliè a la crisi de la COVID. La major part de la disminució dels ingressos es va produir en els primers…

Anàlisi de la vulnerabilitat socioecològica als impactes del canvi climàtic a l’àrea marina de Cap de Creus i el Baix Empordà
| | Projectes
FUNDACIO ENT
2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi…

BLUEISLANDS – Costs of marine litter management in Mediterranean islands beaches
| | Projectes
ENT
2019

En aquest projecte es pretén elaborar un qüestionari per a la recollida d’informació dels municipis sobre els costos de neteja i tractament de la brossa marina a les platges…

Suport tècnic al projecte BLUEFASMA d’economia circular en el sector de la pesca i l’aqüicultura
| Projectes
FUNDACIO ENT
2020

El paper d’ENT consisteix en oferir suport tècnic al projecte BLUEFASMA, encarregat per MedCities. El projecte BLUEFASMA és un projecte Interreg que vol implementar els principis de…