Els ambientòlegs Maria Mestre i Jofre Rodrigo es reincorporen a ENT. Ambdós treballaran com a consultors ambientals a les àrees de Gestió i Prevenció de Residus i Economia i Medi Ambient.
Maria Mestre Montserrat està especialitzada en la Gestió i Prevenció de Residus, Economia i Medi Ambient i Ecologia Política. Col·labora en l’elaboració de continguts per a materials de comunicació.
Jofre Rodrigo és llicenciat en Ciències Ambientals i actualment està realitzant el seu doctorat a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca es centra en els Béns Comuns (Commons) i la seva relació amb la Custòdia del Territori. Com a consultor s’ha especialitzat en gestió de residus municipals i polítiques econòmiques ambientals.
AQUÍ pots consultar el seu CV i experiència.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Los ambientólogos María Mestre y Jofre Rodrigo se reincorporan a ENT. Ambos trabajarán como consultores ambientales en las áreas de Gestión y Prevención de Residuos y Economía y Medio Ambiente.
Maria Mestre Montserrat está especializada en la Gestión y Prevención de Residuos, Economía y Medio Ambiente y Ecología Política. Colabora en la elaboración de contenidos para materiales de comunicación.
Jofre Rodrigo es licenciado en Ciencias Ambientales y actualmente está realizando su doctorado en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se centra en los Bienes Comunes (Commons) y su relación con la Custodia del Territorio. Como consultor se ha especializado en gestión de residuos municipales y políticas económicas ambientales.
AQUÍ puedes consultar su CV y experiencia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]