Maria Mestre (Fundació ENT) visita el programa de Ràdio Sant Boi “La Terra” per presentar la calucladora del valor dels aliments.
Maria Mestre, responsable de la calculadora de El Valor dels Aliments a la Fundació ENT, hi explica aquesta nova plataforma que, de forma molt senzilla i visual, ens permet conèixer l’impacte ambiental, social i econòmic de tot allò que mengem. Una plataforma clau per entitats que treballen per l’aprofitament alimentari i lluiten contra el malbaratament. Així com també, per totes aquelles entitats que organitzen dinars populars o per aquelles persones que volen saber més sobre els seus aliments.
La calculadora del valor dels aliments ofereix la possibilitat de calcular tres indicadors ambientals associats a la producció d’una quantitat determinada d’aliments així com el seu valor econòmic aproximat. D’aquesta forma es posa en valor tot allò que es malbarata quan llencem aliments frescos abans de ser cuinats i consumits.
En concret es calcula la petjada de carboni, la petjada d’aigua, l’ocupació de terra i el preu de venda aproximat associat a la producció la quantitat desitjada de 25 tipus diferents d’aliments (cereals, fruites, llegums, carn de diferent tipus, peix, etc.). En el cas de la petjada de carboni, es contemplen les emissions generades des de la producció i fins que l’aliment arriba al punt de venda, incloent les emissions associades a la gestió dels residus alimentaris generats en cada fase de la cadena alimentària (agricultura, processat, transport, i distribució i venda). No es comptabilitzen les emissions associades a l’envasat i consum, atès que es consideren aliments frescos abans de ser cuinats i consumits.
A continuació, pots escoltar l’entrevista realitzada per Victor Luna, des de La Terra, a Maria Mestre de la Fundació ENT:

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a la calculadora[/link]Maria Mestre (Fundació ENT) visita el programa de Ràdio Sant Boi “La Terra” para presentar la calucladora del valor de los alimentos.
Maria Mestre, responsable de la calculadora de El Valor de los Alimentos en la Fundació ENT, explica esta nueva plataforma que, de forma muy sencilla y visual, nos permite conocer el impacto ambiental, social y económico de todo lo que comemos. Una plataforma clave para entidades que trabajan por el aprovechamiento alimentario y luchan contra el despilfarro. Así como también, para todas aquellas entidades que organizan comidas populares o para aquellas personas que quieren saber más sobre sus alimentos.
La calculadora del valor de los alimentos ofrece la posibilidad de calcular tres indicadores ambientales asociados a la producción de una cantidad determinada de alimentos así como su valor económico aproximado. De esta forma se pone en valor todo lo que se desperdicia cuando tiramos alimentos frescos antes de ser cocinados y consumidos.
En concreto se calcula la huella de carbono, la huella de agua, la ocupación de tierra y el precio de venta aproximado asociado a la producción la cantidad deseada de 25 tipos diferentes de alimentos (cereales, frutas, legumbres, carne de diferente tipo, pescado, etc.). En el caso de la huella de carbono, se contemplan las emisiones generadas desde la producción y hasta que el alimento llega al punto de venta, incluyendo las emisiones asociadas a la gestión de los residuos alimentarios generados en cada fase de la cadena alimentaria (agricultura , procesado, transporte, y distribución y venta). No se contabilizan las emisiones asociadas al envasado y consumo, dado que se consideran alimentos frescos antes de ser cocinados y consumidos.
A continuación, puedes escuchar la entrevista realizada por Victor Luna, desde La Tierra, a Maria Mestre de la Fundació ENT:

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso a la calculadora[/link]