El proper 18 d’octubre Maria Calaf (ENT) intervindrà a la Landfill Mining Conference (Mineria d’Abocador) que se celebrarà al Palau Robert de Barcelona. Concretament Maria Calaf serà una de les protagonistes del debat “Landfill mining potential” (9:30 – 11:00h.).
L’objectiu de la Conferència de Mineria d’Abocador 2017 és presentar i/o ampliar coneixements sobre aquesta tècnica com a suport a l’evolució cap a un model d’economia circular, per reduir l’impacte ambiental de l’eliminació de residus i fomentar al mateix temps la recuperació de energia i materials dels residus. La conferència se centra en els antics abocadors urbans i industrials amb la intenció que els assistents coneguin algunes experiències internacionals i locals de mineria d’abocadors i els resultats assolits.
La conferència l’organitzen Wasteresource, l’Eruopean Institute of Innovation and Technology (EIT), el Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]El próximo 18 de octubre Maria Calaf (ENT) intervendrá en la Landfill Mining Conference (Minería de Vertedero) que se celebrará en el Palau Robert de Barcelona. Concretamente Maria Calaf será una de las protagonistes del debate “Landfill mining potential” (9:30 – 11:00h.).
El objetivo de la Conferencia de Minería de Verederos 2017 es presentar y/o ampliar conocimientos sobre esta técnica como apoyo a la evolución hacia un modelo de economía circular, para reducir el impacto ambiental de la eliminación de residuos y fomentar al mismo tiempo la recuperación de energía y materiales de los residuos. La conferencia se centra en los antiguos vertederos urbanos e industriales con la intención de que los asistentes conozcan algunas experiencias internacionales y locales de minería de vertederos y los resultados alcanzados.
La conferencia la organizan Wasteresource, el Eruopean Institute of Innovation and Technology (EIT), el Consejo de Cambras de Comercio de Cataluña y la Agencia de Residuos de Cataluña.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]