Marc Iriani Bordas s’ha incorporat aquest abril com a investigador a la Fundació ENT. La seva incorporació va lligada al projecte de recerca europeu H2020 sobre la valorització innovadora dels residus orgànics, anomenat “DECISIVE“.
Marc Iriani és ambientòleg especialitzat en gestió energètica i ecologia política.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Marc Iriani Bordas se ha incorporado este abril como investigador en la Fundació ENT. Su incorporación va ligada al inicio del proyecto de investigación europeo H2020 sobre la valorización innovadora de los residuos orgánicos, llamado “DECISIVE“.
Marc Iriani es ambientólogo especializado en gestión energética y ecología política.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]This April Marc Iriani Bordas has been incorporated as a researcher at the ENT Foundation. He is involved in the DECISIVE project which is dealing with the valorization of biowaste from urban areas using decentralized management schemes.
Marc Iriani is an environmental scientist specialized in energy management and political ecology.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]