Maria del Mar Casas Riutord s’incorpora a l’equip de residus d’ENT. Nascuda a Palma l’any 1990, és llicenciada en Biologia per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Biòloga amb elevada experiència com educadora ambiental amb entitats privades (GRAM, gestió ambiental, SEO BirdLife, Estudi 6, SBEA) i públiques (Ajuntament de Marratxí i Mancomunitat des Raiguer), coordinant i executant projectes de divulgació i educació ambiental. També ha treballat en estudis relacionats amb la gestió de residus amb la Fundació Rezero. Comença a ENT amb un projecte de participació ciutadana relacionada amb la taxa de residus.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Maria del Mar Casas Riutord se incorpora al equipo de residuos de ENT. Nacida en Palma el año 1990, es licenciada en Biología por la Universitat de les Illes Balears (UIB). Bióloga con elevada experiencia como educadora ambiental con entidades privadas (GRAM, gestió ambiental, SEO BirdLife, Estudi 6, SBEA) y públicas (Ajuntament de Marratxí y Mancomunitat des Raiguer), coordinando y ejecutando proyectos de divulgación y educación ambiental. También ha trabajado en estudios relacionados con la gestión de residuos con la Fundación Rezero. Empieza en ENT con un proyecto de participación ciudadana relacionada con la tasa de residuos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Maria del Mar Casas Riutord joins the ENT waste area team. Born in Palma in 1990, she has a degree in Biology from the University of the Balearic Islands (UIB). She is a biologist with extensive experience as an environmental educator for private entities (GRAM, gestió ambiental, SEO BirdLife, Estudi 6, SBEA) and public institutions (Marratxí Town Council and Commonwealth des Raiguer), coordinating and executing environmental education projects. She has also worked on studies related to waste management with the Rezero Foundation. She starts at ENT with a citizen participation project related to the waste charge.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]