Prop de 45 persones es van reunir a la llibreria Traficantes de Sueños (Madrid) el passat 16 de juny per celebrar el 25è aniversari de la revista Ecologia Política. L’acte va ser presentat per Marien González-Hidalgo i Sara Mingorría, una de les editores i una de les autores, respectivament, del nou número de la revista, dedicat a l’ecologia política a Amèrica Llatina. Com a ponents, l’acte va comptar amb la participació de Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo, Irmak Ertör (Fundació ENT), María Pastor (EQUO) i Yayo Herrero (FUHEM).
Martínez Alier i Naredo van presentar els orígens de la revista a principis de la dècada de 1990 i van comentar la seva experiència personal al capdavant de Cuadernos de Ruedo Ibérico. Irmak Ertör, a càrrec de la coordinació editorial d’Ecologia Política, va resumir el funcionament de la mateixa i presentar els darrers números. Maria Pastor (EQUO) va parlar sobre els reptes de l’ecologia política a les institucions, mentre que Yayo Herrero (FUHEM) va subratllar la importància de l’enfocament ecofeminista.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Cerca de 45 personas se reunieron en la librería Traficantes de Sueños (Madrid) el pasado 16 de junio para la celebración del 25 aniversario de la revista Ecología Política. El acto fue presentado por Marien González-Hidalgo y Sara Mingorría, una de las editoras y una de las autoras, respectivamente, del nuevo número de la revista, dedicado a la Ecología Política en América Latina. Como ponentes, contó con la participación de Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo, Irmak Ertör (Fundació ENT), María Pastor (EQUO) y Yayo Herrero (FUHEM).
Martínez Alier y Naredo presentaron los orígenes de la revista a principios de la década de 1990 y comentaron su experiencia personal al frente de Cuadernos de Ruedo Ibérico. Irmak Ertör, a cargo de la coordinación editorial de Ecología Política, resumió el funcionamiento de la misma y presentó los últimos números. María Pastor (EQUO) habló sobre los retos de la ecología política en las instituciones, mientras que Yayo Herrero (FUHEM) subrayó la importancia del enfoque ecofeminista.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]