Dilluns 26 de setembre Lydia Chaparro, biòloga de la Fundació ENT, compareixerà davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya. Concretament, està convocada a la sessió de la Ponència del Canvi Climàtic, donant compliment al tràmit d’audiència en el marc de la tramitació legislativa del Projecte de llei del Canvi Climàtic. Lydia Chaparro aportarà els seus coneixements i experiències sobre canvi climàtic i pesca.

El Projecte de llei del canvi climàtic a Catalunya estableix uns objectius de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic que són la base d’un model de desenvolupament econòmic sostenible, innovador, competitiu, i creador de riquesa i de llocs de treball. Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món i Catalunya serà pionera a l’Estat espanyol. L’objectiu és facilitar la transició cap a una societat més baixa en carboni.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Lunes 26 de septiembre Lydia Chaparro, bióloga de la Fundació ENT, comparecerá ante la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Parlamento de Cataluña. Concretamente, está convocada a la sesión de la Ponencia del Cambio Climático, dando cumplimiento al trámite de audiencia en el marco de la tramitación legislativa del Proyecto de Ley del Cambio Climático. Lydia Chaparro aportará sus conocimientos y experiencias sobre cambio climático y pesca.
El Proyecto de ley del cambio climático en Cataluña establece unos objetivos de mitigación y de adaptación al cambio climático que son la base de un modelo de desarrollo económico sostenible, innovador, competitivo, y creador de riqueza y de puestos de trabajo. Hay pocos referentes de leyes similares en otros países del mundo y Cataluña será pionera en España. El objetivo es facilitar la transición hacia una sociedad más baja en carbono.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]