Lydia Chaparro (Fundació ENT) entra a formar part del Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya en una de les dues places reservades a les entitats ambientals. S’estrenarà a la propera reunió de la Comissió Sectorial d’Investigació i Sostenibilitat del Consell el proper 17 de desembre.
El Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya és un òrgan de participació, assessorament i consulta en matèria de pesca i accions marítimes de la Generalitat de Catalunya. L’integren representants del departament competent en matèria de pesca, representants d’altres departaments de la Generalitat, agents vinculats al sector de la pesca, representants d’entitats marítimes i de pesca de lleure, així com entitats de recerca i conservacionistes.
Entre d’altres funcions, el Consell té la tasca d’informar sobre l’evolució dels recursos pesquers i de les condicions socioeconòmiques del sector pesquer; actuar com a òrgan de consulta i debat; així com impulsar l’establiment d’acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre els diferents estaments del sector de la pesca.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Lydia Chaparro (Fundació ENT) entra a formar parte del Consejo de Pesca y Asuntos Marítimos de Cataluña en una de las dos plazas reservadas a las entidades ambientales. Se estrenará en la próxima reunión de la Comisión Sectorial de Investigación y Sostenibilidad del Consejo el próximo 17 de diciembre.
El Consejo de Pesca y Asuntos Marítimos de Cataluña es un órgano de participación, asesoramiento y consulta en materia de pesca y acciones marítimas de la Generalitat de Catalunya. Lo integran representantes del departamento competente en materia de pesca, representantes de otros departamentos de la Generalitat, agentes vinculados al sector de la pesca, representantes de entidades marítimas y de pesca de ocio, así como entidades de investigación y conservacionistas.
Entre otras funciones, el Consejo tiene la tarea de informar sobre la evolución de los recursos pesqueros y de las condiciones socioeconómicas del sector pesquero; actuar como órgano de consulta y debate; así como impulsar el establecimiento de acuerdos interprofesionales que potencien la coordinación y la colaboración entre los diferentes estamentos del sector de la pesca.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]