Luís Campos Rodrigues torna al seu país d’origen aquest maig, continuant el seu treball a ENT des de Lisboa.
ENT ja ha participat en diversos projectes a Portugal en les àrees de residus, fiscalitat ambiental, pesca, i la relació entre polítiques socioeconòmiques i biodiversitat. Amb aquesta tornada, s’espera poder incrementar el nombre de projectes a Portugal, així com fomentar una major cooperació amb les entitats i institucions del sector mediambiental d’aquest país.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Luís Campos Rodrigues vuelve a su país de origen este mayo, continuando su trabajo en ENT desde Lisboa.
ENT ya ha participado en varios proyectos en Portugal en las áreas de residuos, fiscalidad ambiental, pesca, y la relación entre políticas socioeconómicas y biodiversidad. Con esta vuelta, se espera poder incrementar el número de proyectos en Portugal, así como fomentar una mayor cooperación con las entidades e instituciones del sector medioambiental de este país.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Luís Campos Rodrigues returns to his home country, continuing to work at ENT from Lisbon.
ENT has already participated in several projects in Portugal in the areas of waste management, environmental taxation, fisheries, and the relationship between socioeconomic policies and biodiversity. ENT expects to increase the number of projects in Portugal, as well as to promote a higher cooperation with the environmental organizations and institutions of this country.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]