Luís Campos Rodrigues (ENT) va ser un dels ponents del workshop regional “Human impacts on Mediterranean marine ecosystems and the economy”. L’esdeveniment es va celebrar al Museu Oceanogràfic de Mònaco els dies 18 i 19 d’octubre.
Plan Bleu i el Centre Científic de Mònaco van coorganitzar el taller en el marc de la MedECC initiative. Luís Campos va presentar diversos estudis de cas relacionats amb l’impacte socioeconòmic de l’escalfament del mar i l’acidificació oceànica al mar Mediterrani. El taller va comptar amb el desenvolupament de grups de treball formats per experts de ciències naturals i socials. El debat es va centrar en els principals problemes ambientals que afecten les àrees del nord, oriental i meridional del Mediterrani, les seves implicacions socials, les llacunes del coneixement i les possibles solucions.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Luís Campos Rodrigues (ENT) fue uno de los ponentes del workshop regional “Human impacts on Mediterranean marine ecosystems and the economy”. El evento se celebró en el Museo Oceanográfico de Mónaco los días 18 y 19 de octubre.
Plan Bleu y el Centro Científico de Mónaco coorganizaron el taller en el marco de la MedECC initiative. Luís Campos presentó varios estudios de caso relacionados con el impacto socioeconómico del calentamiento del mar y la acidificación oceánica en el mar Mediterráneo. El taller contó con el desarrollo de grupos de trabajo formados por expertos de ciencias naturales y sociales. El debate se centró en los principales problemas ambientales que afectan a las áreas del norte, oriental y meridional del Mediterráneo, sus implicaciones sociales, las lagunas del conocimiento y las posibles soluciones.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Luís Campos Rodrigues (ENT) was one of the speakers at the regional workshop “Human impacts on Mediterranean marine ecosystems and the economy”. The event was held at the Oceanographic Museum of Monaco on the 18th and 19th of October.
Plan Bleu and the Scientific Centre of Monaco co-organized the workshop in the frame of the MedECC initiative. Luís Campos presented various case studies associated with the socio-economic impact of sea warming and ocean acidification in the Mediterranean Sea. The workshop counted on the development of working groups composed of experts from natural and social sciences. The discussion focused on the main environmental problems affecting the Northern, Eastern, and Southern areas of the Mediterranean, their societal implications, knowledge gaps, and potential solutions.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]