Luís Campos Rodirigues (Fundació ENT) participarà com a ponent al seminari sindical sobre canvi climàtic “El món del treball davant el repte de l’adaptació” que  se celebra els propers dies 10 i 11 d’abril al Centre Cívic Convent de Sant Agustí (Carrer del Comerç, 36, Barcelona) i que està organitzat per UGT i CCOO.
Luís Campos serà un dels ponents a la taula de debat “Oportunitats d’ocupació en els sectors agroramader, forestal, turístic i pesquer”, que tindrà lloc el dimecres 10 d’abril de 14:45 a 16:00. La ponència incidirà sobre les oportunitats d’ocupació que es poden presentar en el sector turístic a partir de l’aplicació de mesures d’adaptació al canvi climàtic.
En aquesta sessió també es presentarà el projecte “LIFE Clinomics – Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic” (Life15 CCA/ES/000102).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]Luís Campos Rodirigues (Fundació ENT) participará como ponente en el seminario sindical sobre cambio climático “El mundo del trabajo ante el reto de la adaptación” que se celebra los próximos días 10 y 11 de abril en el Centro Cívico Convento de Sant Agustí (C/ Comerç, 36, Barcelona) y que está organizado por UGT y CCOO.
Luís Campos será uno de los ponentes en la mesa de debate “Oportunidades de empleo en los sectores agroganadero, forestal, turístico y pesquero”, que tendrá lugar el miércoles 10 de abril de 14:45 a 16:00. La ponencia incidirá sobre las oportunidades de empleo que se pueden presentar en el sector turístico a partir de la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático.
En esta sesión también se presentará el proyecto “LIFE Clinomics – Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic” (Life15 CCA/ES/000102).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]