Luís Campos Rodrigues (ENT) participarà els propers dies 5, 6 i 7 de setembre a la VII Conferència de l’Associació Hispano-Portuguesa d’Economia dels Recursos Naturals i Ambientals (AERNA) a Aveiro (Portugal). Hi presentarà un dels seus darrers articles de recerca.
El dilluns 5 de setembre hi presentarà un dels seus darrers articles de recerca, centrat en els efectes socioeconòmics de l’acidificació oceànica i de l’escalfament del mar en l’aqüicultura de mol·luscs bivalves al Mar Mediterrani. L’article es titula “Sensitivity of Mediterranean Bivalve Mollusc Aquaculture to Climate Change, Ocean Acidification and Other Environmental Pressures: Findings from a Producers’ Survey“.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la Conferència[/link] [link]Article de Luís Campos[/link]Luís Campos Rodrigues (ENT) participará los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre en la VII Conferencia de la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA) en Aveiro (Portugal). Presentará uno de sus últimos artículos de investigación.
El lunes 5 de septiembre presentará uno de sus últimos artículos de investigación, centrado en los efectos socioeconómicos de la acidificación oceánica y del calentamiento del mar en la acuicultura de moluscos bivalvos en el Mar Mediterráneo. El artículo se titula “Sensitivity of Mediterranean Bivalve Mollusc Aquaculture to Climate Change, Ocean Acidification and Other Environmental Pressures: Findings from a Producers’ Survey“.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la Conferencia[/link] [link]Artículo de Luís Campos[/link]