Divendres passat va tenir lloc a l’Espai Contrabandos de Barcelona un acte de celebració dels 25 anys de la revista Ecología Política, editada per la Fundació ENT i Icaria editorial.
Una cinquantena de persones van assistir a la celebració dels 25 anys de trajectòria de la revista i la presentació en públic del darrer número 50, que vol ser un reflex de la mateixa. En l’acte van intervenir diferents persones vinculades al projecte durant els seus 25 anys d’història.
En primera instància, Joan Martínez Alier, el fundador de la revista –conjuntament amb Anna Monjo– als inicis de la dècada dels 9o, va parlar de la filosofia, objectius i esperit de la revista en el seu naixement. Va fer esment a la voluntat de definir el terme ecologia política, que es tractar en profunditat al número 10 de la revista.
Ignasi Puig, membre de la Fundació ENT i co-coordinador editorial, a tall d’anècdota va explicar com es va assumir el secretariat de la revista després de que el número 30 ja inclogués un escrit d’aturada i comiat, que sortosament no s’acabà materialitzant. A partir del número 31 la revista passà a tractar temes de forma monogràfica i s’alliberaren tots els continguts antics.
Santiago Gorostiza, l’editor convidat del número 50, va explicar les darreres millores que ha experimentat la revista, relacionades amb la celebració del seu 25è aniversari, com la nova web, un reimpuls de l’estratègia comunicativa, la possibilitat de descarregar-se els articles en PDF, etc. En la seva exposició va desgranar també els continguts del darrer número 50, dedicat als 25 anys de trajectòria de la publicació.
Finalment, Mariana Walter va explicar com s’està gestant el proper número 51, dedicat a l’ecologia política a l’Amèrica Llatina. En aquest sentit va explicar que per aquest nou número 51 s’han rebut més propostes d’articles que mai, fet que il·lustra l’interès que suscita la revista al continent americà.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado viernes tuvo lugar en el Espai Contrabandos de Barcelona un acto de celebración de los 25 años de la revista Ecología Política, editada por la Fundació ENT e Icaria editorial.
Una cincuentena de personas asistieron a la celebración de los 25 años de trayectoria de la revista y la presentación en público del último número 50, que quiere ser un reflejo de la misma. En el acto intervinieron diferentes personas vinculadas al proyecto durante sus 25 años de historia.
En primera instancia, Joan Martínez Alier, el fundador de la revista -conjuntamente con Anna Monjo- a inicios de la década de los 90, habló de la filosofía, objetivos y espíritu de la revista en su nacimiento. Hizo mención a la voluntad de definir el término ecología política, que se trató en profundidad en el número 10 de la revista.
Ignasi Puig, miembro de la Fundació ENT y co-coordinador editorial, a modo de anécdota explicó cómo se asumió el secretariado de la revista tras que el número 30 ya incluyera un escrito de parada y despedida, que afortunadamente no se ‘acabó materializando. A partir del número 31 la revista pasó a tratar temas de forma monográfica y se liberaron todos los contenidos antiguos.
Santiago Gorostiza, el editor invitado del número 50, explicó las últimas mejoras que ha experimentado la revista, relacionadas con la celebración de su 25 aniversario, como la nueva web, un reimpulso de la estrategia comunicativa, la posibilidad de descargarse los artículos en PDF, etc. En su exposición desgranó también los contenidos del último número 50, dedicado a los 25 años de trayectoria de la publicación.
Finalmente, Mariana Walter explicó cómo se está gestando el próximo número 51, dedicado a la ecología política en América Latina. En este sentido explicó que para este nuevo número 51 se han recibido más propuestas de artículos que nunca, lo que ilustra el interés que suscita la revista en el continente americano.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]