Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Les poblacions de peixos a la Mediterrània al límit
| Notícies| 09/02/2016

A les portes del Seminari d’alt nivell sobre l’estat de les poblacions de peixos a la Mediterrània (Catània, 9-10 de febrer de 2016) organitzat per la Comissió Europea, l’organització MedReAct (de la qual ENT és membre fundador) llança un comunicat en què adverteix del mal estat de les poblacions de peixos de la Mediterrània. Mentre que el nombre de poblacions de peixos en aigües de l’Atlàntic europeu comencen a mostrar signes de recuperació, les dades científiques a la Mediterrània mostren en canvi la tendència contrària.

Tot i històries reeixides com la recuperació parcial de la tonyina vermella, a la Mediterrània gran part de les poblacions de peixos pateixen sobrepesca i/o estan en mal estat, en particular les explotades exclusivament o principalment per les flotes de la Unió Europea. Segons la Comissió Europea, el 96% de les poblacions de peixos avaluades a la Mediterrània i Mar Negre estan sobreexplotades, amb nivells de pesca fins a tres vegades superiors als nivells sostenibles. En el cas de poblacions com el lluç, el moll de roca, el rap negre i la maire, els actuals índexs de mortalitat per pesca són sis vegades superiors als nivells sostenibles.

Però a més de l’anterior, un nou estudi dirigit pel Dr. Daniel Pauly i Dirk Zeller, emmarcat en el projecte Sea Around Us, ha “reconstruït” els nivells de captura utilitzant dades que no apareixen en les fonts oficials (com els de la pesca recreativa, els descarts i la pesca il·legal). El resultat d’aquest estudi indica que entre 1950 i 2010 les captures a la Mediterrània van ser 50% superiors a les captures oficials registrades per la FAO.

Totes aquestes dades indiquen la necessitat que els països de la Mediterrània avancin sense demora en l’aplicació de la Política Pesquera Comuna i assegurin la recuperació de les poblacions de peixos a nivells sostenibles en el menor temps possible. Motius pels quals MedReAct sol·licita als Estats seu compromís per combatre la pesca il·legal, reduir l’esforç de pesca, introduir plans de recuperació per a les espècies amb major risc i establir zones de cria que permetin la recuperació de la Mediterrània.

Comunicat conjunt de les ONGs (només disponible en Anglès)

Més informació