La revista Ecología Política, editada per la Fundació ENT i Icaria editorial, arriba al seu número 50 aquest desembre. Aprofitant aquesta fita i en plena celebració del 25è aniversari, hem decidit remodelar i modernitzar la pàgina web de la publicació.
Dilluns 30 de novembre a les 12:00 del migdia entrarà en funcionament la renovada pàgina web. Fins llavors us demanem disculpes pel fet de no poder-hi accedir. En total, els treballs de manteniment i renovació de la web han durat dues setmanes però ha valgut la pena. Arriba una nova imatge més visual i funcional per a un nou temps de la revista, un temps en el que vol guanyar subscripcions i consolidar-se a l’Amèrica Llatina.
El contingut del número 50 de la revista ja està tancat. El número especial ofereix una avaluació de 25 anys d’Ecología Política incorporant les perspectives d’autors de diferents geografies, moviments socials i un retrobament amb antigues revistes sobre ecologia política. El nou exemplar sortirà a finals de desembre 2015 per celebrar el 25 aniversari d’Ecología Política.
Ecología Política. Cuadernos de debate internacional és una revista de periodicitat semestral i d’àmbit internacional que des de 1991 reflexa el debat existent entorn a temes ecològics, posant especial èmfasi en els conflictes ambientals.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Visita la nova web (a partir de dilluns)[/link]La revista Ecología Política, editada por la Fundació ENT e Icaria editorial, llega a su número 50 este diciembre. Aprovechando esta meta y en plena celebración del 25 aniversario, hemos decidido remodelar y modernizar la página web de la publicación.
El lunes 30 de noviembre a las 12:00 del mediodía entrará en funcionamiento la renovada página web. Hasta entonces os pedimos disculpas por no poder acceder. En total, los trabajos de mantenimiento y renovación de la web han durado dos semanas pero ha valido la pena. Llega una nueva imagen más visual y funcional para un nuevo tiempo de la revista, un tiempo en el que quiere ganar suscripciones y consolidarse en América Latina.
El contenido del número 50 de la revista ya está cerrado. El número especial ofrece una evaluación de 25 años de Ecología Política incorporando las perspectivas de autores de diferentes geografías, movimientos sociales y un reencuentro con antiguas revistas sobre ecología política. El nuevo ejemplar saldrá a finales de diciembre 2015 para celebrar el 25 aniversario de Ecología Política.
Ecología Política. Cuadernos de debate internacional es una revista de periodicidad semestral y de ámbito internacional que desde 1991 refleja el debate existente en torno a temas ecológicos, poniendo especial énfasis en los conflictos ambientales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Visita la nueva web (a partir del lunes)[/link]