La revista Ecología Política, que coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial, ha llançat aquest gener el primer número del seu butlletí online. El newsletter serà de periodicitat semestral i recollirà totes les novetats de la publicació.
Aquest primer butlletí coincideix amb la publicació del nou número de la revista #54 Ecofeminismes, l’alliberament dels continguts del número #52 Turisme i la sol·licitud d’articles per al proper número #55 Ecologies polítiques de l’Índia i el sud d’Àsia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Subscriu-te al butlletí[/link] [link]Consulta el primer número del butlletí[/link] [link]Web de la revista[/link]La revista Ecología Política, que coeditamos la Fundació ENT e Icaria Editorial, ha lanzado este enero el primer número de su boletín online. El newsletter será de periodicidad semestral y recogerá todas las novedades de la publicación.
Este primer boletín coincide con la publicación del nuevo número de la revista #54 Ecofeminismos, la liberación de los contenidos del número #52 Turismo y la solicitud de artículos para el próximo número #55 Ecologías políticas de la India y el sur de Asia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Suscríbete al boletín[/link] [link]Consulta el primer número del boletín[/link] [link]Web de la revista[/link]