ENT Environment and Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitzem la sisena sessió de la  Taula per a l’aplicació de solucions basades en naturalesa (SbN) i infraestructura verda (IV) a la regió urbana de Barcelona. La trobada tindrà lloc el dimarts 5 de juny a Barcelona, a la Sala Espai 1 (entresòl) de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona.
La trobada se celebra en el marc dels projectes Naturvation (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea. Aquests projectes comparteixen com a objectiu principal estudiar la infraestructura verda com a solució basada en la naturalesa (Nature-based solution – NBS) per afrontar diversos reptes urbans, tant a escala metropolitana com municipal. En ambdós projectes, la metròpoli de Barcelona forma part dels casos d’estudi seleccionats.
Aquest esdeveniment té com a objectiu principal analitzar els beneficis de les cobertes verdes com a solucions basades en la natura en ciutats compactes com a Barcelona, posant especial atenció al seu potencial per a la inclusió social de col·lectius vulnerables. L’esdeveniment inclourà una visita a l’hort en coberta de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona. L’esdeveniment forma part de les iniciatives “EU Green Week 2018” i la “European Sustainable Development Week”.
GW Signature 2018 PE EN 14162-logo-semaine-europeenne-DD -vecto
Avís important: L’assistència es farà únicament mitjançant invitació a causa de la capacitat limitada de la sala i perquè aquest esdeveniment forma part d’un procés més llarg que involucra diversos actors.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link] [link]Naturvation project[/link] [link]ENABLE project[/link]ENT Environment and Management y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) organizamos la sexta sesión de la Mesa para la aplicación de soluciones basadas en naturaleza (SbN) e infraestructura verde (IV) en la región urbana de Barcelona. El encuentro tendrá lugar el martes 5 de junio en Barcelona, ​​en la Sala Espai 1 (entresuelo) del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) del Ayuntamiento de Barcelona.
El encuentro se celebra en el marco de los proyectos Naturvation (Nature-based Urban Innovation) y ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regione) de los programas Horizon 2020 y BiodivERsA de la Comisión Europea. Estos proyectos comparten como objetivo principal estudiar la infraestructura verde como solución basada en la naturaleza (Nature-based solution – NBS) para afrontar diversos retos urbanos, tanto a escala metropolitana como municipal. En ambos proyectos, la metrópoli de Barcelona forma parte de los casos de estudio seleccionados.
Este evento tiene como objetivo principal analizar los beneficios de las cubiertas verdes como soluciones basadas en la naturaleza en ciudades compactas como Barcelona, ​​poniendo especial atención a su potencial para la inclusión social de colectivos vulnerables. El evento incluirá una visita al huerto en cubierta del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) del Ayuntamiento de Barcelona. El evento forma parte de las iniciativas “EU Green Week 2018” y la “European Sustainable Development Week”.
GW Signature 2018 PE EN 14162-logo-semaine-europeenne-DD -vecto
Aviso importante: La asistencia se hará únicamente mediante invitación debido a la capacidad limitada de la sala y para que este evento forma parte de un proceso más largo que involucra diversos actores.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link] [link]Naturvation project[/link] [link]ENABLE project[/link]