La mENTjada amb Joan Pons (INSTA-Serveis jurídics ambientals) titulada “Serveis ambientals i la seva regulació a Catalunya” canvia de data. En un principi estava programada pel dilluns 23 de maig, però finalment se celebrarà el proper dimecres 1 de juny (13:00h.) a la seu d’ENT (Vilanova i la Geltrú). Les mENTjades són sessions obertes, però cal confirmar assistència (info@ent.cat) degut a la reduïda capacitat de la sala.
Joan Pons és ambientòleg i ha desenvolupat la seva tasca professional en els camps dels programes i projectes de conservació del medi, i en l’educació ambiental. Especialitzat en dret ambiental, també ha exercit actuacions d’acció ambiental pel tercer sector, donant suport a la defensa del territori. Actualment és membre de INSTA. Serveis Jurídics i Ambientals.
Durant la mENTjada parlarem sobre els instruments legals que té i pot tenir Catalunya per a la regulació dels serveis ambientals dels ecosistemes, és a dir, indagar sobre tot allò que els ecosistemes ofereixen de manera intrínseca i que, de vegades, repercuteixen directament sobre el nostre benestar, un aspecte que és fonamental per revalorar el medi natural i justificar-ne la preservació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La mENTjada con Joan Pons (INSTA-Servicios jurídicos ambientales) titulada “Servicios ambientales y su regulación en Cataluña” cambia de fecha. En un principio estaba programada para el lunes 23 de mayo, pero finalmente se celebrará el próximo miércoles 1 de junio (13: 00h.) en la sede de ENT (Vilanova y la Geltrú). Las mENTjades son sesiones abiertas, pero es necesario confirmar asistencia (info@ent.cat) debido a la reducida capacidad de la sala.
Joan Pons es ambientólogo y ha desarrollado su labor profesional en los campos de los programas y proyectos de conservación del medio, y en la educación ambiental. Especializado en derecho ambiental, también ha ejercido actuaciones de acción ambiental para el tercer sector, apoyando la defensa del territorio. Actualmente es miembro de INSTA. Servicios Jurídicos y Ambientales.
En la mENTjada hablaremos sobre los instrumentos legales que tiene y puede tener Cataluña para la regulación de los servicios ambientales de los ecosistemas, es decir, indagar sobre todo lo que los ecosistemas ofrecen de manera intrínseca y que, a veces, repercuten directamente sobre nuestro bienestar, un aspecto que es fundamental para revalorizar el medio natural y justificar su preservación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]