La Fundació ENT hem signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Facultat d’Economia i Empresa) fins al 2023 per afavorir l’activitat investigadora, de transmissió i transferència de coneixements i d’acompanyament formatiu a les àrees d’economia ecològica i ecologia política.

La col·laboració consisteix en dur a terme activitats relacionades a les següents temàtiques:

  • Gestió dels residus i reciclatge informal
  • Política econòmica de la pesca i economia blava

Les entitats promouran la transmissió i transferència de coneixement mitjançant el desenvolupament de recerques col·laboratives, projectes d’innovació oberta, organització de conferències i seminaris, divulgació i articles en els mitjans de comunicació, i col·laboració en l’elaboració de la revista «Ecología Política. Cuadernos de debate internacional».

A més, la Fundació ENT durà a terme la supervisió de pràctiques, treballs de fi de grau i tesines de màster relacionats a l’economia ecològica i ecologia política.