La Fundació ENT presenta la seva memòria d’activitats de l’any 2020. Durant aquest període es van realitzar activitats i projectes amb caràcter innovador que contribueixen a l’assoliment d’una societat ecològicament sostenible i justa.

Portada_Memòria Fundació 2020

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la Memòria 2020[/link]La Fundació ENT presenta su memoria de actividades del año 2020. Durante este periodo se realizaron actividades y proyectos con carácter innovador que contribuyen al logro de una sociedad ecológicamente sostenible y justa.

 Portada_Memòria Fundació 2020_ES

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la Memoria 2020[/link]ENT Foundation presents its Annual Memory for the year 2020. During this period, innovative activities and projects were carried out and contribute to the achievement of an ecologically sustainable and fair society.
Portada_Memòria Fundació 2020_EN
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the Annual Memory[/link]