La Fundació ENT presenta la seva memòria d’activitats de l’any 2017. Durant aquest període es van realitzar activitats i projectes amb caràcter innovador que contribueixen a l’assoliment d’una societat ecològicament sostenible i justa.


[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la Memòria 2017[/link]La Fundació ENT presenta su memoria de actividades del año 2017. Durante este periodo se realizaron actividades y proyectos con carácter innovador que contribuyen al logro de una sociedad ecológicamente sostenible y justa.


[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la Memoria 2017[/link]