El proper divendres 14 de juny, de 9.30h a 16:00h, a la Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona) tindran lloc les 2es Jornades d’Economia Socioambiental i Solidàra: Trobada iniciatives que treballen per la transició ecològica des de l’ESS a Catalunya.  Les jornades, organitzades per Espai Ambiental i la comissió d’Ecologia de la XES, també formen part de l’Escola d’Estiu de la XES com activitats de xarxes locals. La Fundació ENT hi participarem amb la ponència de Maria Mestre Montserrat “El rol de l’economia social en la sostenibilitat ambiental com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes”. La nostra participació s’emmarca dins el projecte “L’economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes”.

El programa de l’acte, serà el següent:

 • 09:30 -10:00 – Recepció
 • 10:00h – 10:45h – Protestes, propostes i alternatives per a la transició ecològica. Algunes reflexions des de l’Economia Social i Solidària – Kois (José Luis Fdez. Casadevante) – GARUA,  Madrid. 
 • 10:45h  – 11:15h –  Transicions i diàlegs del món urbà i rural.
 1. Agropolis, procés público-comunitari, cap a la sobirania alimentària de Barcelona – Marina Barroso, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, de l’Ajuntament de Barcelona.
 2. El rol de l’economia social en la sostenibilitat ambiental com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes, Maria Mestre Montserrat, Fundació ENT.
 • 11.15h -11:45h Esmorzar a càrrec del cafè cooperatiu de la lleialtat “La Capirota”.
 • 11.45 -12:00 – Presentació de la Comissió d’Ecologia de la Xarxa d’Economia Solidària (XES).
 • 12:00-12:45 – Experiències que impulsen transició ecològica a Catalunya.
 • 12:45 -14:00 – Espai participat: dinàmiques per la definició d’accions i estratègies per la Comissió d’Ecologia, per el foment de la intercooperació i per enfortir l’eix ecologia dins, i des de, l’ESS.– Facilitada per Resilience Earth.
 • 14.00 – 16:00  Dinar Cooperatiu  a càrrec del cafè cooperatiu de la lleialtat “La Capirota”.
II jornades cartell

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Inscripcions[/link] [link]Més informació[/link]El próximo viernes 14 de junio, de 9.30 a 16: 00h, en la Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona) tendrán lugar las 2as Jornadas de Economía Socioambiental y solidario: Encuentro iniciativas que trabajan por la transición ecológica desde la ESS en Cataluña. Las jornadas, organizadas por Espai Ambiental y la comisión de Ecología de la XES, también forman parte de la Escuela de Verano de la XES como actividades de redes locales. La Fundació ENT participaremos con la ponencia de María Mestre Montserrat “El rol de la economía social en la sostenibilidad ambiental como herramienta de conservación y valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas”. Nuestra participación se enmarca dentro del proyecto “La economía socioambiental y solidaria como herramienta de conservación y valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas”. El programa del acto, será el siguiente:
 • 09:30 -10: 00 – Recepción
 • 10: 00h – 10: 45h – Protestas, propuestas y alternativas para la transición ecológica. Algunas reflexiones desde la Economía Social y Solidaria – Kois (José Luis Fdez. Casadevante) – Garu, Madrid.
 • 10: 45h – 11: 15h – Transiciones y diálogos del mundo urbano y rural.
 1. Agropolis, proceso público-comunitario, hacia la soberanía alimentaria de Barcelona – Marina Barroso, Comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo, del Ayuntamiento de Barcelona.
 2. El rol de la economía social en la sostenibilidad ambiental como herramienta de conservación y valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas, Maria Mestre Montserrat, Fundació ENT.
 • 11.15h -11: 45h Desayuno a cargo del café cooperativo de la lealtad “La Capirota”.
 • 11:45 -12: 00 – Presentación de la Comisión de Ecología de la Red de Economía Solidaria (XES).
 • 12: 00-12: 45 – Experiencias que impulsan transición ecológica en Cataluña.
 • 12:45 -14: 00 – Espacio participado: dinámicas para la definición de acciones y estrategias para la Comisión de Ecología, para el fomento de la intercooperación y para fortalecer el eje ecología dentro, y desde, la ESS. – Facilitada por Resilience Earth.
 • 14:00-16:00 Comida Cooperativo a cargo del café cooperativo de la lealtad “La Capirota”.
II jornades cartell [catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Inscripciones[/link] [link]Más información[/link]