Luís Campos Rodrigues (Fundació ENT) serà un dels ponents de la Jornada Anual de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). L’objectiu d’aquest esdeveniment es promoure la trobada d’entitats i persones interessades en la custòdia del territori i el voluntariat ambiental. La jornada se celebrarà el proper dimarts 6 de novembre a l’Institut d’Estudis Catalans (C/ del Carme, 47. Barcelona).
La ponència de Luís Campos consisteix en la presentació del projecte “Anàlisi socioeconòmic de la custòdia del territori a Espanya”. Aquest projecte es va finançar en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral per a l’exercici 2017 de la Fundació Biodiversitat (Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient).
Amb el suport de:
logo fundacion bio_OK
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Informació i inscripcions[/link]Luís Campos Rodrigues (Fundació ENT) será uno de los ponentes de la Jornada Anual de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) y Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). El objetivo de este evento es promover el encuentro de entidades y personas interesadas en la custodia del territorio y el voluntariado ambiental. La jornada se celebrará el próximo martes 6 de noviembre en el Institut d’Estudis Catalans (C/ del Carme, 47. Barcelona).
La ponencia de Luís Campos consiste en la presentación del proyecto “Análisis socioeconómico de la custodia del territorio en España”. Este proyecto se financió en el marco de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral para el ejercicio 2017 de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y medio Ambiente).
Con el apoyo de:
logo fundacion bio_OK
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Información e inscripciones[/link]