Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
La Fundació ENT i diverses ONG demanen més pes de la informació científica en la gestió pesquera
| Notícies| 15/07/2015

La Fundació ENT, Ecologistes en Acció, Greenpeace, Oceana, SEO / Birdlife i WWF demanen que els totals admissibles de captures (les quotes pesqueres) s’estableixin segons les recomanacions científiques i la implementació de la Política Pesquera Comuna (PPC). Això corregiria la situació actual de sobrepesca a bona part dels estocs europeus, i compliria amb els objectius de la PPC. Les ONG van transmetre aquest missatge al seminari “La importancia de la política pesquera para poner fin a la sobrepesca“, en què a més hi van participar representants del sector pesquer, científics i polítics.

La jornada es va celebrar coincidint amb el període de consulta obert per la Comissió Europea per rebre opinions sobre com fixar les possibilitats de pesca per a l’any 2016. La PPC indica que les poblacions de peixos han de recuperar-se i mantenir-se per sobre d’uns nivells de biomassa capaços de produir el rendiment màxim sostenible per al 2015, quan sigui possible, i, com a molt tard, haurà d’haver-se complert de forma progressiva per a totes les poblacions de peixos per al 2020. Malauradament, segons dades de la Comissió Europea, actualment el 93% dels estocs de la Mediterrània i el 48% dels Atlàntics es troben sobrepescats, incomplint aquest objectiu. Si bé s’observen millores en pesqueres importants de l’Atlàntic, a la Mediterrània la situació de les poblacions pesqueres segueix empitjorant.

Les ONG afirmen que, amb el termini de 2015 superat, es necessiten esforços addicionals que assegurin la recuperació de les poblacions de peixos a nivells saludables. “L’any passat els ministres de pesca europeus van aprovar uns límits de captures que excedien els dictàmens científics en el 56% dels casos. Aquesta actitud no només compromet l’estat de conservació dels recursos, sinó que impossibilita complir amb els compromisos de la Política Pesquera Comuna”, assegura María José Cornax, responsable de pesca d’Oceana a Europa. “Si realment volem eradicar la sobrepesca de les aigües europees, cal una major voluntat política que la demostrada fins ara”.

Així mateix, la Política Pesquera Comuna exigeix ​​el principi de precaució en la gestió pesquera i l’establiment de plans plurianuals de gestió que tinguin en compte no només l’estat de les pesqueries sinó de l’ecosistema marí en el seu conjunt. En declaracions de Raúl García, de WWF, “aplicar correctament aquesta normativa comunitària, establint un enfocament d’ecosistema en els plans plurianuals de gestió, asseguraria una pesca sostenible i la consecució del bon estat ecològic dels nostres mars, minimitzant l’impacte d’aquesta activitat sobre l’ecosistema marí”.

Al seminari va quedar reflectit que encara falta camí per recórrer per adoptar aquest principi ecosistèmic. “Així, per exemple, els límits de pesca es solen fixar per a poblacions monoespecífiques, i el repte de gestionar adequadament les pesqueries mixtes o multiespecífiques segueix sobre la taula, sent la Mediterrània l’assignatura pendent”, comenta Pep Arcos, coordinador del Programa Marí de SEO / BirdLife. I afegeix: “A això cal afegir el repte de minimitzar l’impacte sobre les espècies no objectiu, i d’abordar adequadament la prohibició dels descarts”.

En el seminari també es van tractar altres temes de gran interès, com el del repartiment de quotes dins d’un mateix Estat, on les ONG van insistir en la necessitat de complir amb la normativa comunitària també en aquest aspecte. “L’article 17 de la Política Pesquera Comuna diu que les possibilitats de pesca o quotes han d’establir-se identificant criteris ecològics, econòmics i socials. S’han de recuperar les poblacions de peixos i realitzar una distribució de la quota més justa que afavoreixi a aquells que realitzen una pesca sostenible”, ha declarat Celia Ojeda, responsable d’oceans de Greenpeace.

“Les qüestions tractades en aquest seminari són de gran transcendència per a la pesca a l’estat espanyol, i especialment, per a les comunitats pesqueres que depenen d’un bon estat ambiental per poder dur a terme la seva activitat a mig i llarg termini”, assegura Lydia Chaparro, de la Fundació ENT. “Al seminari també s’ha parlat de la importància d’aconseguir un sistema de cogestió real, en el qual el sector, científics, ONG i societat civil puguin participar al costat de les administracions en la presa de decisions, de forma oberta i transparent”.

Les organitzacions ecologistes organitzadores d’aquest seminari aposten fermament per tallers que incloguin la participació de representants de tots els sectors, ja que això mostra la importància d’augmentar el diàleg entre les parts interessades i la transparència en la presa de decisions, principis que consagra la PPC i que contribuiria a posar fi a la sobrepesca.

Galeria fotogràfica de la jornada