Lydia Chaparro (Fundació ENT) assisteix al I Fòrum Internacional de Stakeholders de la Pesca, que coincideix amb el 20 aniversari del Codi de Conducta per a la Pesca Responsable.
Els dies 8 i 9 d’octubre, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), conjuntament amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l’associació Conxemar, organitzen a Vigo el I Fòrum Internacional de Stakeholders de la Pesca.
Aquest fòrum, que reunirà experts de nombrosos països, centrarà els seus debats en la importància de la governança responsable dels oceans per a la seguretat alimentària mundial, el creixent paper de l’aqüicultura, la reducció dels descarts i la lluita contra la pesca il·legal, entre altres temes de gran importància.
Així mateix, dins el Fòrum Internacional, ministres de pesca, experts i representants de la societat civil i del sector privat es reuneixen per celebrar el 20 aniversari del Codi de Conducta per a la Pesca Responsable de la FAO, i debatre l’estat actual i futur de la pesca.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Lydia Chaparro (Fundació ENT) asiste al I Foro Internacional de Stakeholders de la Pesca, que coincide con el 20 aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable.
Los días 8 y 9 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente y la asociación Conxemar, organizan en Vigo el I Foro International de Stakeholders de la Pesca.
Este foro, que reunirá expertos de numerosos países, centrará sus debates en la importancia de la gobernanza responsable de los océanos para la seguridad alimentaria mundial, el creciente papel de la acuicultura, la reducción de los descartes y la lucha contra la pesca ilegal, entre otros temas de gran importancia.
Así mismo, dentro del Foro Internacional, ministros de pesca, expertos y representantes de la sociedad civil y del sector privado se reúnen para celebrar el 20 aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, y debatir el estado actual y futuro de la pesca.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Lydia Chaparro (Fundacio ENT) attends the 1st International Fisheries Stakeholders Forum , which coincides with the 20th anniversary of the Code of Conduct for Responsible Fisheries.
8 and 9th October, the United Nations for Food and Agriculture (FAO), together with the Ministry of Agriculture, Food and Environment and the Conxemar association, organize in Vigo (Spain) the 1st International Stakeholders Fisheries Forum.
This forum will bring together experts from many countries, focus its discussions on the importance of responsible ocean governance for world food security, the growing role of aquaculture, discard reduction and the fight against illegal fishing, including other issues of great importance.
Also, within the Forum Fisheries Ministers, experts and representatives of civil society and the private sector meet to celebrate the 20th anniversary of the Code of Conduct for Responsible Fisheries of the FAO, and discuss the current and future state of fishing.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]