La Fundació ENT ha assessorat a les organitzacions AVINA, Greenpeace Argentina i FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) en l’elaboració de l’informe “Las plantas MBT, una falsa solución para cumplir con la Ley de Basura Cero”, que aborda la problemàtica dels residus sòlids municipals a Buenos Aires i qüestiona algunes de les estratègies que s’estan adoptant.
L’informe es pot descarregar AQUÍ
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT ha asesorado a las organizaciones AVINA, Greenpeace Argentina y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) en la elaboración del informe “Las plantas MBT, una falsa solución para cumplir con la Ley de Basura Cero”, que aborda la problemática de los residuos sólidos municipales en Buenos Aires y cuestiona algunas de las estrategias que se están adoptando.
El informe se puede descargar AQUÍ

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Fundació ENT has provided technical advise to AVINA, Greenpeace Argentina and FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) to draft the report “Las plantas MBT, una falsa solución para cumplir con la Ley de Basura Cero” (MBT plants, a false solution for complying with the Zero Waste Act), which addresses the problem of municipal solid waste in Buenos Aires and questions some of the strategies currently being adopted.
The report can be download HERE (In Spanish)
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]