Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
La efectividad de los impuestos sobre la contaminación atmosférica en España
| Publicacions| 10/12/2018

L’emissió de contaminants de l’aire té efectes perjudicials sobre el medi ambient i la salut humana. Actualment, les comunitats autònomes d’Espanya apliquen impostos sobre la contaminació de l’aire. Aquest article realitza una anàlisi comparativa d’aquests impostos, presentant les seves característiques principals, els seus ingressos i les possibles fortaleses i debilitats. A més, el document analitza les possibilitats de reforma dels impostos estudiats, la seva possible aplicació a la resta de les comunitats autònomes i les opcions per harmonitzar a nivell nacional, tenint en compte les regulacions existents.

Data
2018
Publicació
Papeles de trabajo. Instituto de Estudios Fiscales
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2018) La efectividad de los impuestos sobre la contaminación atmosférica en España. Papeles de trabajo, Instituto de Estudios Fiscales, 4/2018.
Accés a la publicació