Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
La Comissió Europea adverteix sobre la necessitat d’avançar cap a la pesca sostenible
| Notícies| 22/06/2016

Com cada any per aquestes dates, la Comissió Europea ha obert el període de consulta pública publicant la “Comunicació sobre les possibilitats de pesca per 2017″.

En aquest document de consulta, que serveix d’informe anual per al Parlament i el Consell Europeu sobre els progressos realitzats per assolir els objectius de la Política Pesquera Comuna (PPC), la Comissió posa de relleu que molts dels totals admissibles de captures (TAC) establerts pels ministres de Pesca de la UE encara superen els límits màxims exigits per la legislació pesquera comunitària.

La Comunicació recorda que fixar uns límits de captura adequats és fonamental per restablir i mantenir les poblacions de peixos per sobre d’uns nivells de biomassa capaços de produir el rendiment màxim sostenible -en altres paraules, s’ha d’acabar amb l’sobrepesca-, i recorda a més que aquest objectiu s’ha d’aconseguir com a molt tard el 2020. No obstant això, encara que en els últims 10-15 anys s’ha aconseguit un cert avenç per reduir els nivells de sobrepesca, la Comissió assenyala que els encarregats de prendre les decisions estan obstaculitzant la consecució d’aquest objectiu.

Els informes científics mostren que més del 60% de les poblacions de peixos avaluades estan fora dels límits biològics de seguretat i gairebé la meitat pateixen sobrepesca (veure informe de l’STECF). Així mateix, les dades mostren que els progressos per posar fi a la sobrepesca s’han alentit i, de mitjana, aquesta fins i tot ha augmentat. Aquest fet mostra la necessitat de realitzar esforços addicionals per restaurar les poblacions a nivells saludables, tal i com obliga la Política Pesquera Comú.

En el cas del Mediterrani, que la gestió no es realitza mitjançant el sistema de TACs sinó per esforç pesquer, la Comissió adverteix que la sobrepesca afecta la gran majoria de poblacions -prop del 91%-  i que es necessiten mesures urgents per revertir aquesta situació.

Passat el període de consulta pública, obert fins l’1 de setembre de 2016, la Comissió proposarà les possibilitats de pesca per 2017 de les principals espècies comercials de l’Atlàntic Nord-est. Posteriorment, la decisió recaurà sobre el Consell de Ministres de Pesca de la UE que decidirà finalment els límits de pesca. Unes negociacions que tindran lloc molt possiblement a porta tancada i en que molts ministres tenen com a tradició fixar a l’alça els límits de pesca, ometent freqüentment les recomanacions científiques i en ocasions fins i tot la pròpia proposta de la Comissió.

Tal i com vam fer el 2015, la Fundació ENT participarà en el procés de consulta de la Comissió Europea per tal d’emfatitzar -entre altres demandes- en la necessitat de posar fi a la sobrepesca en el menor temps possible i assegurar que prevalgui el consell científic a l’hora d’establir els límits de pesca. Tenint en compte que perllongar la sobrepesca només debilita la socioeconomia del sector pesquer i posposa la consecució d’una pesca sostenible, cal recordar a qui pren les decisions que seguir les recomanacions científiques surt a compte.

Niveles sobrepesca 1 Niveles sobrepesca 2