“El Valor dels Aliments” és el títol del treball audiovisual i de la mateixa campanya sobre malbaratament alimentari que han desenvolupat la Fundació ENT, l’Associació de Naturalistes de Girona i Espai Ambienta i que finalitzarà el 30 de setembre.
Cada any es llencen a Catalunya més de 250.000 tones d’aliments, fet que suposa importants impactes ambientals, econòmics i socials, especialment en un moment de crisi econòmica com l’actual.
La Fundació ENT, l’Associació de Naturalistes de Girona i Espai Ambiental han desenvolupat durant 6 mesos la campanya “El Valor dels Aliments” amb diferents actuacions per a sensibilitzar a la població sobre la problemàtica del malbaratament alimentari. En el marc de la campanya s’han realitzat dinars populars amb aliments procedents de descart dels comerços, recollides d’excedents a camps agrícoles (“espigolades”), xerrades per a col·lectius, cursos per a professionals de l’hostaleria, etc.
El vídeo-reportatge “El Valor dels Aliments” dóna veu als diferents agents implicats en el malbaratament alimentari (agricultors, distribuïdors, gestors de residus, restauradors, etc.) perquè ens expliquin com i per què es produeix aquest malbaratament en cada moment de la cadena alimentària i com podem fer-hi front. Per exemple, per a Ramon Llonch, agricultor i gerent de Kopgava, cal sensibilitzar a la població perquè entengui que “un carabassó tort, no és dolent, és tort”. El vídeo també ens ajudarà a prendre consciència d’alguns dels impactes del malbaratament alimentari, com l’impacte sobre els recursos públics, ja que , tal i com explica Pascual Calafell, Cap del Servei de tractament i planificació de residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els residus generats per el malbaratament no només tenen un impacte ambiental, sinó també econòmic.
El vídeo-reportatge es pot visualitzar i descarregar a https://youtu.be/rQT3_S1dBD0.

També disponible en castellà, el treball audiovisual ha estat realitzat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Més informació a: www.elvalordelsaliments.cat | agonzalez@ent.cat | tel. 938935104
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]“El Valor de los Alimentos” es el título del trabajo audiovisual y de la misma campaña sobre derroche alimentario que han desarrollado la Fundació ENT, la Associació Naturalistes de Girona y Espai Ambiental y que finalizará el 30 de septiembre.
Cada año se tiran a la basura más de 250.000 toneladas de alimentos en Cataluña, lo que supone importantes impactos ambientales, económicos y sociales, especialmente en un momento de crisis económica como el actual.
La Fundació ENT, la Associació Naturalistes de Girona y Espai Ambiental han desarrollado durante 6 meses la campaña “El Valor de los Alimentos” con diferentes actividades para sensibilizar a la población sobre la problemática del derroche alimentario. En el marco de la campaña se han realizado comidas populares con alimentos procedentes de descartes de comercios, recogida de excedentes en campos de cultivo (“espigoladas”), charlas para distintos colectivos, cursos para profesionales de la hostelería, etc.
El vídeo-reportaje “El Valor de los Alimentos”, da voz a los diferentes agentes implicados en el derroche alimentario (agricultores, distribuidores, gestores de residuos, restauradores, etc.) para que nos expliquen cómo y por qué se produce este derroche en cada momento de la cadena alimentaria y cómo podemos afrontarlo. Por ejemplo, para Ramon Llonch, agricultor y gerente de Kopgava, hay que sensibilizar a la población para que entienda que “un calabacín torcido, no está malo, está torcido”. El vídeo también nos ayudará a tomar conciencia de algunos de los impactos del derroche alimentario, como el impacto sobre los recursos públicos, ya que, tal y como explica Pascual Calafell, Jefe del Servicio de tratamiento y planificación de residuos del Área Metropolitana de Barcelona, los residuos generados no sólo tienen un impacto ambiental, sino también un impacto económico.
El vídeo-reportaje, que ha sido subtitulado al castellano, puede visualizarse y descargarse en https://youtu.be/SWsST5G1Yyw
El trabajo audivisual ha sido realizado con el apoyo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.
Más información en: www.elvalordelsaliments.cat | agonzalez@ent.cat | tel. 938935104
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

“The Value of Food” is the title of the video and the same campaign on food waste that Fundació ENT and other organizations have been developing until this September.

Every year in Catalonia we throw away more than 250,000 tons of food, which means significant environmental, economic and social problems. The video report “The Value of Food” gives voice to the different stakeholders involved in food waste (farmers, distributors, waste managers, restaurant owners, etc.) to discuss how and why this happens throughout the food chain.
Link to the video report HERE (in spanish)

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]