Després d’anys de col·laboració amb ENT en l’àmbit de la consultoria ambiental, en Jofre Rodrigo s’ha incorporat com a nou fellow a la Fundació ENT. L’objectiu principal d’aquest acord és potenciar la recerca en l’àmbit de la conservació del medi natural i la custòdia del territori. Actualment, en Jofre està finalitzant la seva tesi doctoral sota la direcció del Dr. Joan Subirats, la Dra. Mayo Fuster i el Dr. Ignasi Puig: “La custòdia dels comuns. Anàlisi de la custòdia del territori com a estratègia de conservació dels béns comuns”.
La Fundació ENT disposa de la figura de fellow, que és una figura dissenyada per a terceres persones puguin tenir una vinculació de recerca amb ENT, està especialment concebuda per a científics actius o retirats vinculats a altres institucions, professionals d’ONGs o d’altres institucions rellevants que siguin actius fent recerca o antics membres d’ENT que desitgin continuar la cooperació. En aquests casos se signa un acord amb els compromisos vinculats a la col·laboració.
Jofre Rodrigo és llicenciat en Ciències Ambientals i actualment està finalitzant el seu doctorat a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca es centra en els Béns Comuns (Commons) i la seva relació amb la Custòdia del Territori (Land Stewardship) com a estratègia d’accés i conservació de la terra.
[catala][castellano][english]Después de años de colaboración con ENT en el ámbito de la consultoría ambiental, Jofre Rodrigo se ha incorporado como nuevo fellow en la Fundació ENT. El objetivo principal de este acuerdo es potenciar la investigación en el ámbito de la conservación del medio natural y la custodia del territorio. Actualmente, Jofre está finalizando su tesis doctoral bajo la dirección del Dr. Joan Subirats, la Dra. Mayo Fuster y el Dr. Ignasi Puig: “La custodia de los comunes. Análisis de la custodia del territorio como estrategia de conservación de los bienes comunes”.
La Fundación ENT dispone de la figura fellow, que es una figura diseñada para que terceras personas puedan tener una vinculación de investigación con ENT. Está especialmente concebida para científicos activos o retirados vinculados a otras instituciones, profesionales de ONGs o de otras instituciones relevantes que estén activos haciendo investigación o antiguos miembros de ENT que deseen continuar la cooperación. En estos casos se firma un acuerdo con los compromisos vinculados a la colaboración.
Jofre Rodrigo es licenciado en Ciencias Ambientales y actualmente está finalizando su doctorado en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se centra en los Bienes Comunes (Commons) y su relación con la Custodia del Territorio (Land Stewardship) como estrategia de acceso y conservación de la tierra.
[catala][castellano][english]After many years of extensive collaboration with ENT in the field of environmental consulting, Jofre Rorgio has become a new fellow member at Fundació ENT. The main objective of this agreement is to promote research in the field of conservation of natural environment and land stewardship. Currently, Jofre, is finishing his doctoral thesis titled “Commons custody. Analysis of Land Stewardship as a commons conservation strategy “, under the tutorship of Dr. Joan Subirats, Dr. Mayo Fuster and Dr. Ignasi Puig.
The fellow figure in Fundació ENT, is conceived so that third parties can have a research bond with ENT,especially designed for active or retired scientists linked to other institutions, professionals from NGO’s or from other relevant research institutions, or former ENT members who wish continuing their cooperation. In these cases an agreement with the collaboration commitments is signed.
Jofre Rodrigo, environmental scientist, is finishing his Phd at the Institute of Governance and Public Policies (IGOP) at the Autonomous University of Barcelona (UAB). His research focuses on Commons and its relation with Land Stewardship, as a land conservation strategy.
[catala][castellano][english]