Jofre Rodrigo (ENT) és ja nou membre de la Junta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). És el vocal de la Catalunya Central juntament amb Josep Rosell.
El passat dissabte 21 de maig va tenir lloc a Mataró la XIII Assemblea del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. A l’assemblea es va escollir una nova Junta de Govern per als propers 2 anys, en la qual Leo Bejarano pren el relleu de Susana Pascual a la presidència del Col·legi. Jofre Rodrigo, membre d’ENT, assumeix la vocalia de la Catalunya Central (existeixen quatre vocalies territorials: Girona, Lleida, Tarragona i Catalunya Central) amb els següents objectius:
– Representar al COAMB en les institucions del seu territori
– Donar visibilitat al COAMB en les seves demarcacions
– Generar activitats formatives d’interès pel membres territori
– Donar a conèixer el COAMB i establir convenis de col·laboració amb les institucions del territori
– Detectar, informar i actuar en relació a les necessitats ambientals del territori
– Dinamitzar els membres de les comissions i crear grups de suport estables
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Jofre Rodrigo (ENT) es ya nuevo miembro de la Junta del Colegio de Ambientólogos de Cataluña (COAMB). Es el vocal de la Catalunya Central junto con Josep Rosell.
El pasado sábado 21 de mayo tuvo lugar en Mataró XIII Asamblea del Colegio de Ambientólogos de Cataluña. En la asamblea se eligió una nueva Junta de gobierno para los próximos 2 años, en la que Leo Bejarano toma el relevo de Susana Pascual a la presidencia del Colegio. Jofre Rodrigo, miembro de ENT, asume la vocalía de la Cataluña Central (existen cuatro vocalías territoriales: Girona, Lleida, Tarragona y Cataluña Central) con los siguientes objetivos:
– Representar el COAMB en las instituciones de su territorio
– Dar visibilidad al COAMB en sus demarcaciones
– Generar actividades formativas de interés por miembros territorio
– Dar a conocer el COAMB y establecer convenios de colaboración con las instituciones del territorio
– Detectar, informar y actuar en relación a las necesidades ambientales del territorio
– Dinamizar los miembros de las comisiones y un grupos de apoyo estables
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]