Jeroen van den Bergh serà el protagonista de la mENTjada online que ENT celebrarà el proper 24 de març (de 12 a 1 del migdia). El títol serà “Carbon pricing: features, versions and prospects”.
Jeroen van den Bergh és professor ICREA a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (2007-present), i professor titular honorari d’Economia Ambiental a la Vrije Universiteit d’Amsterdam (1997-present). La seva investigació actual se centra en la interfície de l’economia ambiental, els estudis d’energia-clima i les ciències del comportament. És fundador i editor en cap de la revista Environmental Innovation and Societal Transitions. Ha rebut diversos premis, entre ells el Royal/Shell Prize 2002 for Sustainability Research, el Premi Mediambiental Sant Jordi de l’IEC 2011, i un doctorat honoris causa per la Open University d’Holanda. Actualment lidera una Beca Avançada de l’ERC sobre “Behavioural-evolutionary analysis of climate policy – bounded rationality, markets and social interactions”. El seu últim llibre és Human Evolution beyond Biology and Culture: Evolutionary Social, Environmental and Policy Sciences, publicat per Cambridge University Press. Els seus articles recents examinen el camí de transició cap a la fixació global dels preus del carboni i el paper de les ciutats en la lluita contra el canvi climàtic.
La llengua de la mENTjada serà l’anglès.
Us recordem que les sessions són obertes, però cal confirmar assistència per accedir al link de la sessió.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Inscriu-te[/link]Jeroen van den Bergh será el protagonista de la mENTjada online que ENT celebrará el próximo 24 de marzo (de 12 a 1 del mediodía). El título será “Carbon pricing: features, versions and prospects”.
Jeroen van den Bergh es profesor ICREA en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (2007-presente), y profesor titular honorario de Economía Ambiental en la Vrije Universiteit de Amsterdam (1997-presente). Su investigación actual se centra en la interfaz de la economía ambiental, los estudios de energía-clima y las ciencias del comportamiento. Es fundador y editor en jefe de la revista Environmental Innovation and Societal Transitions. Ha recibido varios premios, entre ellos el Royal/Shell Prize 2002 for Sustainability Research, el Premio Medioambiental Sant Jordi del IEC 2011, y un doctorado honoris causa por la Open University de Holanda. Actualmente lidera una Beca Avanzada del ERC sobre “Behavioural-evolutionary analysis of climate policy – bounded rationality, markets and social interactions”. Su último libro es Human Evolution beyond Biology and Culture: Evolutionary Social, Environmental and Policy Sciences, publicado por Cambridge University Press. Sus artículos recientes examinan el camino de transición hacia la fijación de precios global del carbono y el papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático.
La lengua de la mENTjada será el inglés.
Se recuerda que las sesiones son abiertas, pero es necesario confirmar asistencia para acceder al link de la sesión.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Inscribéte[/link]Jeroen van den Bergh will be the guest of the online mENTjada (meeting) that ENT will hold on March 24 (from 12 to 1 noon). The title will be “Carbon pricing: features, versions and prospects”.
Jeroen van den Bergh is ICREA Professor in the Institute of Environmental Science and Technology of Universitat Autònoma de Barcelona (2007–present), and honorary full Professor of Environmental Economics at Vrije Universiteit Amsterdam (1997–present). His current research is on the interface of environmental economics, energy-climate studies and behavioural sciences. He is founding Editor-in-Chief of the journal Environmental Innovation and Societal Transitions. Various prizes were awarded to him, including the Royal/Shell Prize 2002 for Sustainability Research, IEC’s Sant Jordi Environmental Prize 2011, and an honorary doctorate from the Open University in the Netherlands. He currently leads an ERC Advanced Grant on the topic “Behavioural-evolutionary analysis of climate policy – bounded rationality, markets and social interactions”. His latest book is Human Evolution beyond Biology and Culture: Evolutionary Social, Environmental and Policy Sciences, published by Cambridge University Press. Recent articles examine a transition path to global carbon pricing and the role of cities in combatting climate change.
The language of the meeting will be English.
We remind you that the sessions are open acces, but you must confirm attendance to access to the session link.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Sign up[/link]