Jaume Freire (ENT) ha presentat els resultats del projecte METRES a l’EMP-E conference 2018 “Modelling Clean Energy Pathways” que s’ha celebrat a Brussel·les (Bèlgica) aquest 25 i 26 de setembre. Hi ha presentat el pòster ”The Economic and Environmental Effects of an Environmental Fiscal Reform in a Dynamic CGE Framework”, que s’emmarca dins el projecte METRES.
Una reforma fiscal mediambiental (EFR) representa una transició d’un sistema tributari cap a un basat en la fiscalitat ambiental, en lloc de la fiscalitat del capital, treball o consum. Es diferencia d’una reforma tributària mediambiental (ETR) ja que un EFR també inclou una reforma de subvencions que contraresta la política mediambiental. Aquesta investigació detalla les maneres en què una EFR no només és possible, sinó també una bona opció que proporciona beneficis econòmics i ambientals. Representa una bona oportunitat per afrontar el canvi climàtic i reduir els riscos per a la salut sense danyar l’economia. S’ha desenvolupat un model CGE dinàmic detallat que examina 101 indústries i mercaderies a Espanya, amb una extensió energètica i ambiental que inclou 31 emissions contaminants, per simular els efectes econòmics i ambientals d’un EFR. La reforma se centra en 39 indústries relacionades amb els sectors de l’energia, l’aigua, el transport i els residus. Simula un augment dels impostos i una reducció de les subvencions per a aquestes indústries i, al mateix temps, utilitza nous ingressos per reduir els impostos al treball, el capital i el consum. Totes les opcions de reciclatge d’ingressos ofereixen beneficis econòmics i ambientals, que suggereixen que pot aconseguir la hipòtesi del “doble dividend”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Jaume Freire (ENT) ha presentado los resultados del proyecto METRES en la EMP-E conference 2018 “Modelling Clean Energy Pathways” que se ha celebrado en Bruselas (Bélgica) este 25 y 26 de septiembre. Allí ha presentado el póster “The Economic and Environmental Effects of an Environmental Fiscal Reform in a Dynamic CGE Framework”, que se enmarca dentro del proyecto METRES.
Una reforma fiscal medioambiental (EFR) representa una transición de un sistema tributario hacia uno basado en la fiscalidad ambiental, en lugar de la fiscalidad del capital, trabajo o consumo. Se diferencia de una reforma tributaria medioambiental (ETR) ya que un EFR también incluye una reforma de subvenciones que contrarresta la política medioambiental. Esta investigación detalla las maneras en que una EFR no sólo es posible, sino también una buena opción que proporciona beneficios económicos y ambientales. Representa una buena oportunidad para afrontar el cambio climático y reducir los riesgos para la salud sin dañar la economía. Se ha desarrollado un modelo CGE dinámico detallado que examina 101 industrias y mercancías en España, con una extensión energética y ambiental que incluye 31 emisiones contaminantes, para simular los efectos económicos y ambientales de un EFR. La reforma se centra en 39 industrias relacionadas con los sectores de la energía, el agua, el transporte y los residuos. Simula un aumento de los impuestos y una reducción de las subvenciones para estas industrias y, al mismo tiempo, utiliza nuevos ingresos para reducir los impuestos al trabajo, el capital y el consumo. Todas las opciones de reciclaje de ingresos ofrecen beneficios económicos y ambientales, que sugieren que puede conseguir la hipótesis del “doble dividendo”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]