Ja està disponible el llibre de Jaume Freire (ENT) titulat “Eficiencia energética y efecto rebote. Conceptos, métodos y politicas”. El llibre es pot comprar online per 12 euros, o bé descarregar-ne gratuïtament el pdf. El llibre forma part de la Col·lecció DOCS de la Fundació ENT. De fet, és el segon treball publicat per la col·lecció, que té l’objectiu d’acollir obres d’investigació aplicada en els àmbits de l’economia ecològica, la gestió ambiental i l’ecologia política.
El llibre gira entorn l’anomenat efecte rebot. L’efecte rebot es produeix quan un increment de l’eficiència energètica no es tradueix en l’estalvi energètic que s’esperava. Això és degut a que es produeix un abaratiment del cost del servei energètic afectat, que s’acaba traduint en una major demanda d’aquest, compensant total o parcialment l’estalvi derivat de la major eficiència. També s’incrementa la renda disponible, augmentant el consum d’altres béns i serveis que necessiten energia per a ser produïts. Tot i que hi ha consens entre la comunitat científica sobre l’existència de l’efecte rebot, hi ha discrepàncies en determinar la seva magnitud. Alguns constaten que una millora de l’eficiència produeix cert estalvi d’energia, encara que menor que el potencial, mentre que altres sostenen que després d’una millora de l’eficiència hi ha un augment net del consum d’energia, produint-se el que a la literatura es coneix com la Paradoxa de Jevons. Aquest llibre presenta l’estat de la qüestió, i s’endinsa en els principals conceptes, desenvolupaments teòrics i metodològics, així com en les polítiques per fer-hi front.
Jaume Freire González és Doctor en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és investigador Marie Curie al Departament d’Economia de la Universitat de Harvard i a ENT Environment & Management. Ha treballat com a investigador en el Environmental Change Institute de la Universitat d’Oxford i com a consultor per diversos governs i organismes internacionals. El seu treball es focalitza en les interaccions entre l’economia i el medi ambient des de la perspectiva de l’economia ecològica i ambiental. És expert en l’efecte rebot de l’eficiència energètica i la Paradoxa de Jevons.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç al llibre[/link] [link]Enllaç al pdf[/link]Ya está disponible el libro de Jaume Freire (ENT) titulado “Eficiencia energética y efecto rebote. Conceptos, métodos y politicas”. El libro se puede comprar online por 12 euros, o bien descargarse gratuitament el pdf. El libro de Jaume Freire forma parte de la Colección DOCS, de la Fundació ENT. De hecho, es el segundo trabajo publicado por la colección, que tiene el objetivo de acoger obras de investigación aplicada en los ámbitos de la economía ecológica, la gestión ambiental y la ecología política.
El libro trata sobre el denominado efecto rebote. El efecto rebote se produce cuando un incremento de la eficiencia energética no se traduce en el ahorro energético que se esperaba. Esto es debido a que se produce un abaratamiento del coste del servicio energético afectado, que se acaba traduciendo en una mayor demanda de este, compensando total o parcialmente el ahorro derivado de la mayor eficiencia. También se incrementa la renta disponible, aumentando el consumo de otros bienes y servicios que necesitan energía para ser producidos. Aunque hay consenso entre la comunidad científica acerca de que el efecto rebote existe, hay discrepancias al determinar su magnitud. Algunos constatan que una mejora de la eficiencia produce cierto ahorro de energía, aunque menor que el potencial, mientras que otros sostienen que después de una mejora de la eficiencia hay un aumento neto del consumo de energía, produciéndose lo que en la literatura se conoce como la Paradoja de Jevons. Este libro presenta el estado de la cuestión, y se adentra en los principales conceptos, desarrollos teóricos y metodológicos, así como las políticas para hacerle frente.
Jaume Freire González es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es investigador Marie Curie en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard y en ENT Environment & Management. Ha trabajado como investigador en el Environmental Change Institute de la Universidad de Oxford y como consultor para diversos gobiernos y organismos internacionales. Su trabajo se focaliza en las interacciones entre la economía y el medio ambiente desde la perspectiva de la economía ecológica y ambiental. Es experto en el efecto rebote de la eficiencia energética y la Paradoja de Jevons.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al libro[/link] [link]Enlace al pdf[/link]