Irmak Ertör (ENT) participa a la conferència de l’Associació Americana de Geògrafs (American Association of Geographers) entre el 29 de març i 2 d’abril i que té lloc a San Francisco (Estats Units). La trobada de l’AAG és una conferència anual amb la participació d’aproximadament unes 8.000 persones en la qual es tracta una àmplia diversitat de temes relacionats amb la geografia i l’ecologia política.
Irmak Ertör hi presenta el seu treball conjunt amb Gavin Bridge, Daniel Banoub, Marien Gonzalez Hidalgo i Julie dels Reis, que és un dels resultats del projecte Europeu ENTITLE del qual ENT ha estat formant part els darrers 4 anys.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]Irmak Ertör (ENT) participa en la conferencia de la Asociación Americana de Geografos (American Association of Geographers) entre el 29 de marzo y 2 de abril que tiene lugar en San Francisco (Estados Unidos). El encuentro de la AAG es una conferencia anual con la participación de aproximadamente 8.000 personas y trata sobre una amplitud de temas relacionados con la geografía y la ecología política.
Irmak Ertör presentar allí su trabajo conjunto con Gavin Bridge, Daniel Banoub, Marien Gonzalez Hidalgo y Julie de los Reyes., en el cual presenta los resultados del proyecto europeo ENTITLE, en el que ENT ha formado parte en los últimos 4 años.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]