Investigadora en pràctiques

Irene Castells Rey

Ambientòloga

Ambientòloga amb experiència com a educadora i divulgadora ambiental. La seva principal àrea d’interès és la gestió dels residus, on els últims anys ha participat en diferents projectes d’introducció o millora de la recollida selectiva dels residus orgànics i posterior procés de compostatge. Col·labora en l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus i en la revista Ecología Política.

icastells@ent.cat