MedCities, amb el suport de la Fundació ENT, durà a terme un acompanyament al Gremi de Peixaters de Catalunya per realitzar una prova pilot d’ús d’envasos 100% compostables a les peixateries. A partir del 26 d’abril s’iniciarà la prova pilot a 5 peixateries de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que durarà 15 dies, i en les quals es provaran 7 tipus d’envasos compostables.

prova pilot peixateries

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]MedCities, con el apoyo de la Fundació ENT, llevará a cabo un acompañamiento al Gremio de Pescaderos de Cataluña para realizar una prueba piloto de uso de envases 100% compostables en pescaderías. A partir del 26 de abril se iniciará la prueba piloto a 5 pescaderías del Área Metropolitana de Barcelona que durará 15 días, y en las que se probarán 7 tipos de envases compostables.
prova pilot peixateries
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]In the framework of Bluefasma Living Labs,with the support of ENT Foundation, during the coming two weeks MedCities accompanies the guild of fishmongers in a pilot test for the use of 7 different types of 100% compostable packagingin 5 fish shops in the metropolitan area of Barcelona.
prova pilot peixateries
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]