Aquest mes de juny hem iniciat un nou projecte de prevenció de residus per a l’Ajuntament de Sitges. El projecte, que compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, consta de dues accions: l’elaboració i aprovació d’un Pla Local de Prevenció de Residus, i la realització d’una campanya per a la reducció dels residus de publicitat dinàmica.
El projecte es durà a terme des d’ara i fins a finals d’any.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este mes de junio hemos iniciado un nuevo proyecto de prevención de residuos para el Ayuntamiento de Sitges. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña, consta de dos acciones: la elaboración y aprobación de un Plan Local de Prevención de Residuos, y la realización de una campaña para la reducción de los residuos de publicidad dinámica.
El proyecto se llevará a cabo desde ahora y hasta finales de año.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]