L’Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres (Maresme) ens ha encarregat una diagnosi de la gestió actual dels residus municipals.
L’estudi té per objectiu detectar punts febles de la gestió actual dels residus, tant a nivell tècnic com fiscal, i proposar una bateria d’actuacions a dur a terme per millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius que estableix la normativa europea i catalana.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Ayuntamiento de Sant Andreu Llavaneres (Barcelona) nos ha encargado un diagnóstico de la gestión actual de los residuos municipales.
El estudio tiene por objetivo detectar puntos débiles de la gestión actual de los residuos, tanto a nivel técnico como fiscal, y proponer una batería de actuaciones a llevar a cabo para mejorar los resultados de recogida selectiva y avanzar hacia los objetivos que establece la normativa europea y catalana.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]