El membre d’ENT Ignasi Puig Ventosa ha estat designat nou membre del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya, en qualitat de vocal. Ocuparà aquest càrrec durant els propers tres anys.
El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya es va crear per l’Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, com a òrgan d’assessorament i participació del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya. El Consell s’integra entre altres per sis persones expertes en gestió de residus proposades i nomenades pel Conseller de Territori i Sostenibilitat per un període de tres anys. En aquest sentit, en la darrera renovació, Ignasi Puig Ventosa (ENT) ha estat designat com a membre d’aquest Consell, amb data 10 de novembre de 2014.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

El Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos de Cataluña se creó por la Orden MAH/394/2006, de 27 de julio, como órgano de asesoramiento y participación del Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Catalunya. El Consejo se integra entre otros por seis personas expertas en gestión de residuos propuestas y nombradas por el Consejero de Territorio y Sostenibilidad por un período de tres años. En la última renovación, Ignasi Puig Ventosa (ENT) ha sido designado como miembro de este Consejo.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]