Ignasi Puig (ENT) participarà el proper dijous 5 de maig a la “Jornada sobre separació i recollida selectiva dels biorresidus: millorar i avançar”. La jornada està organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la  Generalitat Valenciana i se celebrarà al Saló d’Actes (Edifici B) de la Ciutat administrativa 9 d’Octubre (València) a partir de les 10:00 del matí.
Ignasi Puig serà un dels ponents en el debat (16:00h.) titulat “Temes rellevants per millorar la recollida selectiva”, on es tractaran diferents temes relacionats amb la fiscalitat, normativa, instal·lacions, aspectes tècnics i organitzatius dels residus orgànics.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa complet[/link]Ignasi Puig (ENT) participará el próximo jueves 5 de mayo en la “Jornada sobre separación y recogida selectiva de los biorresidus: mejorar y avanzar”. La jornada está organizada por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y se celebrará en el Salón de Actos (Edificio B) de la Ciudad administrativa 9 de Octubre (Valencia) a partir de las 10:00 de mañana.
Ignasi Puig será uno de los ponentes en el debate (16: 00h.) titulado “Temas relevantes para mejorar la recogida selectiva”, donde se tratarán diferentes temas relacionados con la fiscalidad, normativa, instalaciones, aspectos técnicos y organizativos de los residuos orgánicos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa completo[/link]