El Consell Català del Moviment Europeu organitza la XXVI Jornada Europea, que tindrà lloc el dilluns 30 de gener de 2017 al Parlament de Catalunya. Ignasi Puig hi participarà com a ponent en una de les taules rodones programades.

En aquesta edició l’organització ha decidit abordar la transició de l’economia europea cap a un model circular. I ha decidit fer-ho mitjançant taules rodones i ponències sobre el marc estratègic europeu per l’impuls de l’economia circular i sobre el paquet legislatiu.
Ignasi Puig (Fundació ENT) participarà a la taula rodona titulada “La transició de l’economia europea cap a un model circular, un repte indefugible” (12.30 a 14:00 h.) juntament amb:

  • Sra. Alba Cabañas, directora Àrea Tècnica de Foment del Treball
  • Dr. Jordi Oliver, doctor en Ciències Ambientals i director executiu de l’agència d’ecoinnovació, Inèdit.
  • Sr. Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya
  • Sr. Camilo Ros, secretari general de la UGT de Catalunya

Presenta i modera: Sr. Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link] [link]Inscripcions[/link]El Consell Català del Moviment Europeu organiza la XXVI Jornada Europea, que tendrá lugar el lunes 30 de enero de 2017 en el Parlament de Catalunya. Ignasi Puig participará como ponente en una de las mesas redondas programadas.
En esta edición la organización ha decidido abordar la transición de la economía europea hacia un modelo circular. Y ha decidido hacerlo mediante mesas redondas y ponencias sobre el marco estratégico europeo para el impulso de la economía circular y sobre el paquete legislativo.
Ignasi Puig (Fundación ENT) participará en la mesa redonda titulada “La transición de la economía europea hacia un modelo circular, un reto insoslayable” (12.30 a 14:00 h.) Junto con:

  • Sra. Alba Cabañas, directora Área Técnica de Fomento del Trabajo
  • Dr. Jordi Oliver, doctor en Ciencias Ambientales y director ejecutivo de la agencia de ecoinnovación, Inédito.
  • Sr. Josep Maria Tost, director de la Agencia de Residuos de Cataluña
  • Sr. Camilo Ros, secretario general de UGT de Cataluña

Presenta y modera: D. Xavier Ferrer, presidente del Consejo Catalán del Movimiento Europeo.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link] [link]Inscripciones[/link]