El 25 de juny de 1998, a la ciutat danesa d’Aarhus, es va signar el conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient. En commemoració del 20è aniversari d’aquesta signatura la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat presenta públicament l’Informe sobre l’estat del medi ambient a Catalunya (2011–2015) amb una jornada.
La jornada tindrà lloc el proper 26 de juny al Museu i Centre d’Estudis d’Esport Melcior Colet (Buenos Aires, 56) de Barcelona i Ignasi Puig serà un dels ponents que hi intervindran. Concretament, hi presentarà la ponència “Reflexions sobre la situació i tendències de la gestió dels residus a Catalunya”.
Cal fer la inscripció prèvia enviant un correu a rosa.cases@gencat.cat
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]El 25 de junio de 1998, en la ciudad danesa de Aarhus, se firmó el convenio sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En conmemoración del 20 aniversario de esta firma la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad presenta públicamente el Informe sobre el estado del medio ambiente en Cataluña (2011 hasta 2015) con una jornada.
La jornada tendrá lugar el próximo 26 de junio en el Museo y Centro de Estudios de Deporte Melcior Colet (Buenos Aires, 56) de Barcelona y Ignasi Puig (ENT) será uno de los ponentes que intervendrán. Concretamente, presentará la ponencia “Reflexiones sobre la situación y tendencias de la gestión de los residuos en Cataluña”.
Es necesario realizar la inscripción previa enviando un correo a rosa.cases@gencat.cat
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]