El webinar sobre economia circular i bioeconomia es celebrarà el dijous 28 de febrer de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Per tal d’oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d’aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.
El webinar comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes. Comptarà amb la directora de l’Agència de Residus de Catalunya, Pilar Chiva; el vicepresident i fundador de la Fundació ENT, Ignasi Puig Ventosa; així com la directora de l’Àrea tècnica de Foment de Treball Nacional, Alba Cabañas. Finalment, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, serà l’encarregat de moderar aquesta sessió.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre el webinar[/link]El webinar sobre economía circular y bioeconomía se celebrará el jueves 28 de febrero de 2019 de las 18:00 a las 20:00 h. Para ofrecer diversas visiones sobre los asuntos que debe gestionar Europa y animar a la ciudadanía a participar de estos debates, el webinar es un punto de encuentro entre expertos provenientes de ámbitos diferentes y con opiniones heterogéneas.
El webinar contará con tres expertos y un moderador. Los expertos provendrán de los siguientes ámbitos: mundo político y/o institucional; academia y/o think tanks; organizaciones no gubernamentales, mundo empresarial y / o activistas. Contará con la directora de la Agencia de Residuos de Cataluña, Pilar Chiva; el vicepresidente y fundador de la Fundació ENT, Ignasi Puig Ventosa; así como la directora del Área técnica de Fomento de Trabajo Nacional, Alba Cabañas. Finalmente, el director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, será el encargado de moderar esta sesión.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información sobre el webinar[/link]