Vila-real celebra aquest mes d’octubre l’edició número 13 del Mes de la Sostenibilitat. Una iniciativa de la Regidoria d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, amb el suport de Reciplasa, que tornarà a comptar amb diferents campanyes i activitats.
El Mes de la Sostenibilitat finalitzarà el divendres 27 d’octubre amb la celebració de la I Jornada sobre bio-residus a la província de Castelló, dirigida a tècnics municipals, professionals, alcaldes i regidors interessats a impulsar una major separació de residus municipals atenent a les obligacions de la Unió Europea i on es presentaran plans pilot d’altres zones. La jornada tindrà lloc a la Fundació Caixa Rural, on també es realitzarà la gala del Mes de la Sostenibilitat, amb el lliurament de premis.
Ignasi Puig (Fundació ENT) en serà un dels ponents. Concretament intervindrà en la sessió (16:00h.) titulada “Temes rellevants per a millorar la recollida selectiva. Fiscalitat, normativa, instal·lacions, aspectes tècnics i organitzatius” juntament amb Jordi Baucells (Gestió de Residus i Biodiversitat, SL).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa complet i inscripcions[/link]Vila-real celebra este mes de octubre la edición número 13 del Mes de la Sostenibilidad. Una iniciativa de la Concejalía de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, con el apoyo de Reciplasa, que volverá a contar con diferentes campañas y actividades.
El Mes de la Sostenibilidad finalizará el viernes 27 con la I Jornada sobre bio-residuos en la provincia de Castellón, dirigida a técnicos municipales, profesionales, alcaldes y concejales interesados en impulsar una mayor separación de residuos municipales atendiendo a las obligaciones de la Unión Europea y donde se presentarán planes piloto de otras zonas. La jornada tendrá lugar en la Fundació Caixa Rural, donde también se realizará la gala del Mes de la Sostenibilidad, con la entrega de premios.
Ignasi Puig (Fundació ENT) será uno de los penentes. Concretamente intervendrá en la sesión (16:00h.) titulada “Temas relevantes para mejorar la recogida selectiva. Fiscalidad, normativa, instalaciones, aspectos técnicos y organizativos” junto con Jordi Baucells (Gestió de Residus i Biodiversitat, SL).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa completo e inscripciones[/link]