Ignasi Puig (Fundació ENT) és un dels ponents del curs d’estiu “Municipalisme i Drets Socials” de l’1 al 5 de juliol que organitza l’Observatori DESC en el marc dels Juliols de la Universitat de Barcelona. Ignasi Puig conduirà la desena sessió titulada “Política local ecologista, fiscalitat ambiental i canvi de model de gestió de residus urbans”.
Després de les eleccions, i amb els nous governs municipals recentment constituïts, toca actualitzar i ordenar l’agenda de polítiques socials i transformadores dels municipis. El Curs d’Estiu ofereix formació tècnica i context social i polític sobre els reptes actuals del municipalisme en la implementació de drets socials i s’adreça especialment a personal tècnic, estudiants, regidors/es i activistes.
Deu anys després de l’inici d’una crisi que persisteix, els ajuntaments tot just comencen a recuperar un cert grau de capacitat d’intervenció en el seu entorn. Quins són els reptes que afronten els ajuntaments el 2019? Quines propostes i claus cal conèixer per abordar aquests reptes amb garanties? Com poden els municipis ser institucions encara més eficaces davant de les conseqüències de la desigualtat?
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Matrícula i informació[/link]Ignasi Puig (Fundació ENT) es uno de los ponentes del curso de verano “Municipalismo y Derechos Sociales” del 1 al 5 de julio que organiza el Observatori DESC en el marco de los Julios de la Universitat de Barcelona. Ignasi Puig conducirá la décima sesión titulada “Política local ecologista, fiscalidad ambiental y cambio de modelo de gestión de residuos urbanos”.
Después de las elecciones, y con los nuevos gobiernos municipales recientemente constituidos, toca actualizar y ordenar la agenda de políticas sociales y transformadoras de los municipios. El Curso de Verano ofrece formación técnica y contexto social y político sobre los retos actuales del municipalismo en la implementación de derechos sociales y se dirige especialmente a personal técnico, estudiantes, concejales / as y activistas.
Diez años después del inicio de una crisis que persiste, los ayuntamientos apenas empiezan a recuperar un cierto grado de capacidad de intervención en su entorno. ¿Cuáles son los retos que afrontan los ayuntamientos en 2019? ¿Qué propuestas y claves hay que conocer para abordar estos retos con garantías? ¿Cómo pueden los municipios ser instituciones aún más eficaces frente a las consecuencias de la desigualdad?
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Matrícula e información[/link]