Ignasi Puig (ENT) serà un dels ponents de la Lebanon Waste Management Exhibition and Conference  2019. La conferència se celebrarà els propers dies 9, 10 i 11 d’abril a Beirut (Líban).
Ignasi Puig participarà concretament a la Sessió 10 (10/04/2019) titulada “Financing of Waste Management Projects” amb la ponència “Financing Waste Management and Economic Incentives”.
La Lebanon Waste Management Exhibition and Conference 2019 abordarà una àmplia varietat de problemes sobre la gestió de residus en un esforç per respondre a algunes de les qüestions candents que enfronten entorn, salut, indústria i economia. Aquests problemes inclouen la recollida, emmagatzematge, processament i reciclatge de residus industrials i residuals.
La conferència vol ser una plataforma per als professionals de residus al Líban per intercanviar idees, informació i experiències internacionals sobre els mètodes més recents i avançats entorn residus i reciclatge. També presenta una gran oportunitat per a les principals empreses del sector per mostrar els seus productes i serveis de residus i reciclatge a la reunió més gran de professionals governamentals, municipals i privats del reciclatge de residus al Líban.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Pàgina web de la conferència[/link]Ignasi Puig (ENT) será uno de los ponentes de la Lebanon Waste Management Exhibition and Conference  2019. La conferencia se celebrará los próximos días 9, 10 y 11 de abril en Beirut (Líbano).
Ignasi Puig participará concretamente en la Sesión 10 (10/04/2019) titulada “Financing of Waste Management Projects” amb la ponència “Financing Waste Management and Economic Incentives”.
La Lebanon Waste Management Exhibition and Conference 2019 abordará una amplia variedad de problemas sobre la gestión de residuos en un esfuerzo para responder a algunas de las cuestiones candentes que enfrentan entorno, salud, industria y economía. Estos problemas incluyen la recogida, almacenamiento, procesamiento y reciclaje de residuos industriales y residuales.
La conferencia quiere ser una plataforma para los profesionales de residuos en el Líbano para intercambiar ideas, información y experiencias internacionales sobre los métodos más recientes y avanzados entorno residuos y reciclaje. También presenta una gran oportunidad para las principales empresas del sector para mostrar sus productos y servicios de residuos y reciclaje en la reunión más grande de profesionales gubernamentales, municipales y privados del reciclaje de residuos en el Líbano.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Página web de la conferencia[/link]Ignasi Puig (ENT) will be one of the speakers at the Lebanon Waste Management Exhibition and Conference  2019. The event will take place next 9, 10 and 11th of April in Beirut (Lebanon).
Ignasi Puig will attend the Session 10 (10/04/2019) entitled “Financing of Waste Management Projects” with his paper “Financing Waste Management and Economic Incentives”.
Lebanon Waste Management Exhibition & Conference 2019 will address a wide variety of waste management issues in an effort to answer some of the burning questions facing our environment, health, industry and economy. These issues include collection, forwarding, storage, reprocessing and recycling of industrial and residual waste.
Lebanon Waste Management Exhibition & Conference will serve as a platform for waste professionals in Lebanon to exchange ideas and information about the latest and advanced waste and recycling methods. It also presents a tremendous opportunity for the leading industry companies to showcase their waste and recycling products and services to the largest gathering of governmental, municipal and private sector waste and recycling professionals in Lebanon.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Conference website[/link]