La jornada, que porta per títol “Novetats en les normatives de residus i economia circular” tindrà lloc el proper 7 de febrer de 2020 de 9 a 14h. al recinte de l’Escola Industrial, Sala d’actes Edifici el Vagó (C/ Comte d’Urgell, 187, Barcelona).
La jornada l’organitza el COAMB, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’ARC. Durant la sessió es revisaran les novetats clau de la legislació europea i catalana en matèria de residus i s’avaluarà el seu impacte en el sector i les oportunitats que presenten per als professionals del medi ambient. Concretament, Ignasi Puig (ENT) parlarà sobre aquelles novetats relacionades amb la Responsabilitat Ampliada del Productor.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda i inscripcions[/link]La jornada, que lleva por título “Novedades en las normativas de residuos y economía circular” tendrá lugar el próximo 7 de febrero de 2020 de 9 a 14h. en el recinto de la Escuela Industrial, Sala de actos Edificio el Vagó (C/ Compte d’Urgell, 187, Barcelona).
La jornada la organiza el COAMB, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y la ARC. Durante la sesión se revisarán las novedades clave de la legislación europea y catalana en materia de residuos y se evaluará su impacto en el sector y las oportunidades que presentan para los profesionales del medio ambiente. Concretamente, Ignasi Puig (ENT) hablará sobre aquellas novedades relacionadas con la Responsabilidad Ampliada del Productor.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Agenda e inscripciones[/link]